Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

İşlevsel Dokunulmazlık – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Pinochet Örneği Okumanın daha karmaşık bir varyasyonu, uluslararası suçların işlevsel dokunulmazlığı çeken bir tür resmi davranış olmadığıdır. Diğer bir deyişle, işlevsel dokunulmazlık belirli uluslararası suçları korumaz çünkü uluslararası hukuk yasakladığı ve kınadığı eylemleri korumaz. Bu görüşe göre, Lord Browne-Wilkinson ve Hutton’ın konuşmaları, eylemlerin herhangi bir resmi niteliğini reddetmek olarak değil, bu eylemlerin “bağışıklık amaçları için…
Devamı


2 Kasım 2021 0