Marjinal Dönüşümler Yöntemi – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Standartlaştırılmış Etki Ölçüleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Yine de, bilinmeyen bir karıştırıcının etkisi akılda tutulmalı ve bu nedenle nedensel diyagramlar uygun bir dikkatle yorumlanmalıdır. Şimdi tek bir potansiyel karıştırıcı F’nin basit durumu üzerinde uzmanlaşıyoruz. Birden fazla potansiyel karıştırıcı içeren durum, eğer F’nin bir dizi potansiyel kurucu üzerinde tabakalaşarak oluştuğunu düşünürsek, mevcut tartışmanın kapsamına alınmıştır. F’nin çalışılan maruziyetten etkilenmediğini varsayıyoruz. Bu varsayımın başarısız…
Devamı


22 Aralık 2020 0