Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (38) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (38) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

M ile büyük bir sayıdır. Ancak hesaplama açısından bu yaklaşım çok zordur. Alternatif olarak, Koenker ve Bassett (1978) kuantil regresyon metodolojisi bir kovaryant bağımlı eşik elde etmek için kullanılabilir. FZ | x ile ilişkili Q (p; x) koşullu kuantil fonksiyonunun tamamen belirlenmiş bir u (x; θp), yani Q (p; x) = u (x; θp) ile…
Devamı


20 Aralık 2020 0