İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Kullanımdan Kaldırma – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Kullanımdan Kaldırma ve Uygulama Gereksinimleri Üyelerin DTÖ yükümlülüklerine uyma konusundaki zorluklarını ele alan feragatler, genellikle uyumsuz önlemlerin aşamalı olarak kaldırılması ve DTÖ yükümlülüklerinin kademeli olarak uygulanması için zaman çizelgelerinin sunulmasını içerir veya gerektirir. Uyumlaştırılmış Sistem feragatleri, yararlanıcıları, gerektiğinde, Madde uyarınca derhal müzakerelere ve istişarelere girmeye çağırır. XXVIII GATT, Armonize Sistem değişikliklerinin mal tarifelerine aktarılmasından değeri…
Devamı


2 Şubat 2022 0