Genişleyen Model  – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Genişleyen Model  – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Model (15.5) ‘e dayalı olarak, x, y1 ve y2 değişkenlerine sahip bir denek için, meme kanserinden tahmini ölme olasılığı, belirli bir denek için tahmini πˆ’dir, (15.6)’ da x, y1 değerlerini ikame ederek elde edilir. ve o kişi için y2. Örnek olarak, düşük reseptör seviyesi (x = 1) ve evre II hastalığı (y1 = 1, y2…
Devamı


9 Ocak 2021 0