Yakın Ağ Oluşturma

Eylem Araştırması Metodolojisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

 Eylem Araştırması Metodolojisi İnternet ve veritabanı pazarlamasını entegre etme konusunda bir çerçeve oluşturmak için bir eylem araştırması metodolojisi benimsendi. Eylem araştırması, planlama, eyleme geçme, gözlemleme ve belirli bir projeden veya çalışma grubundan elde edilen sonuçları yansıtma süreçlerini içeren döngüsel bir süreç metodolojisidir. Kavram, esas olarak, e-pazarlamayı desteklemek için İnternet/veritabanı pazarlamasının entegrasyonundan uygun stratejik çıktıların belirlenmesi…
Devamı


24 Kasım 2022 0