Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (36) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (36) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Ui = G (Yi; σ (xi), γ (xi), μ (xi)) ve U1, m ≤ ··· ≤ Um, m karşılık gelen sıra istatistikleri olup, noktaların yakınlığını incelemek için ilk köşegene ihtiyaç vardır. Örnek 7.1 (devam) Şimdi, γ (pH) = exp (β0 + β1pH) olan GEV-Hall modelinin (7.4), yukarıda sunulan kuantil grafiklerini kullanarak koşullu Ca-maksima’yı ne kadar…
Devamı


20 Aralık 2020 0