Yıpranma Payı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Kısıtlama Fonu – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Kısıtlama Fonunun Kurulması ve Dağıtılması Bir sınırlama fonunun kurulmasına ilişkin 2010 HNS Sözleşmesinin hükümleri, 1992 CLC için geçerli olanlara çok benzer. Sahibinin sınırlı sorumluluktan yararlanabilmesi için, daha önce dava açılmış olan yetkili mahkeme veya mercilerden herhangi birinde yer alır. Bir davanın başlamadığı durumlarda, mal sahibi fonu yetkili mahkemelerden herhangi birinde kurabilir. Fon kurmak için nakit…
Devamı


14 Mayıs 2022 0