Alabora Olma – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Denizcilerin Eğitimi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu, yeni Sözleşmelerin hükümleri ile “topluluk müktesebatı” arasındaki tutarlılığı ve uyumluluğu yakından takip etmek zorundaydı. Yeni Sözleşmenin bazı alanlarının, münhasır Topluluk yetki alanına girmesi muhtemeldir; sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu açısından durum böyledir. AT hukuku uyarınca, Üye Devletler kendi sosyal güvenlik rejimlerini belirlemekte özgürdürler; bununla birlikte, denizciler de dahil olmak üzere işçilerin serbest…
Devamı


1 Nisan 2022 0