İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yasal Gerekçe  – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yasal Gerekçe  İstisnai durumların varlığı dışında, feragat yetkisi, başka hiçbir gerekçenin geçerli olmadığı durumlarla sınırlı olarak yorumlanabilir. Sanat’ın ifadesinde olduğu gibi, yine bu noktada travaux p ́eparatoires oldukça açıktır. Londra Konferansı’nda ABD temsilcisi, feragat maddesini detaylandırırken, bunun sadece istisnai durumlara değil, aynı zamanda “Şart’ın başka bir yerinde sağlanan belirli kaçış hükümleri tarafından kapsanmayan” durumlara da…
Devamı


31 Ocak 2022 0