DÖRTTEBİRLER – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Hipotez Testi – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

KESİN YÖNTEMLER Bölüm 1.1.3’te belirtildiği gibi, istatistikte “kesin” terimi, normal bir yaklaşımın aksine hesaplamaları gerçekleştirmek için gerçek bir olasılık fonksiyonunun kullanıldığı anlamına gelir. Kesin yöntemlerin avantajı, asemptotik özelliklere dayanmamaları ve dolayısıyla örneklem büyüklüğünden bağımsız olarak geçerli olmalarıdır. Bunun dezavantajı, yakında açıklığa kavuşacağı gibi, kesin yöntemlerin, özellikle örneklem boyutu büyük olduğunda hesaplama açısından yoğun olabilmesidir. Neyse…
Devamı


22 Aralık 2020 0