İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

İsnat – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

İsnat İsnat edilebilirlik sorunu, özellikle sahadaki komutanların misilleme emri verip vermemeye karar vermeleri açısından sorunlu hale gelir. Yapısal düzeyde, isnat edilebilirlik gerekliliği, meşru savaşçılar olmak için “çatışmaya taraf olan” direniş gruplarının gevşek standardı ile tutarsız görünmektedir (Madde 4(A)(2), 1949 Üçüncü Cenevre Sözleşmesi). Son olarak, ilk ihlalle doğrudan bağlantılı olmayan devletlere yönelik birkaç misilleme önlemi örneği…
Devamı


14 Kasım 2021 0