Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (29) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (29) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Devamında, GRV2 (γ, ρ; a (x), a2 (x); c, A) ile (5.32) karşılayan, düzenli olarak değişen U fonksiyonlarının genelleştirilmiş ikinci dereceden sınıfını gösteriyoruz. Buradaki tartışmayı ρ <0 durumuyla sınırlıyoruz, bu durumda a2 yardımcı fonksiyonunun akıllıca bir seçimi, c = 0 ile (5.32) ‘de limit fonksiyonunun basitleştirilmesine neden olur. Ek 5.9.3’te, Vanroelen’de (2003) verildiği gibi, olası…
Devamı


20 Aralık 2020 0