İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yasal Yorumlama – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yasal Yorumlama Bazı Amerikalı teorisyenler ve diğer bilim adamları, genel bir yasal form teorisinin belirli dallarına katkı olarak nitelendirilebilecek belirli konuları ele aldılar. Şimdi, tamamen kapsamlı olmaya çalışmadan temsili örnekleri tanımlayacağım. Bu nedenle, bugün kurallar ve “kurallara karşı takdir yetkisi” üzerine bir teori bütünü vardır. Burada bile, çoğu konuyu form kavramları ve terminolojisinde ele almamışlardır,…
Devamı


5 Mart 2021 0