Mallardan Elde Edilen Kar – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Bireysel Uyumlaştırılmış Sistem – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Anlaşmanın Kabulü DTÖ Anlaşması’nın kabulü ile Gümrük Değerleme Anlaşması, DTÖ Anlaşması Ek 1A’ya dahil edilmiş ve böylece tüm DTÖ üyeleri için zorunlu hale gelmiştir. Tokyo Round Anlaşmasına taraf olmayan gelişmekte olan ülke üyelerine, CVA hükümlerinin uygulanmasını beş yıl erteleyebileceklerini öngörmektedir. Gümrük Değerleme Anlaşmasının 1 No’lu ekinde, bu beş yılın bazı gelişmekte olan ülke üyelerinin anlaşmanın…
Devamı


19 Ocak 2022 0