Tabakalaşma Sonrası Eşitleme (PSE) – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Asimptotik Koşullu Analiz – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Kontrollerin seçildiği popülasyonun karıştırıcı kategorilere göre tabakalandırılmış olduğunu düşünebiliriz, böylece kontrolleri tabakalı rastgele bir örnek haline getirebiliriz. Eşleştirilmiş durum kontrol tasarımının ayırt edici özelliği, tabakalaşmanın veri analizi zamanından ziyade örnekleme aşamasında çalışmaya dahil edilmesidir. Eşleştirmenin bir sonucu olarak, vakalar ve kontroller, eşleşen değişkenlere göre zorunlu olarak aynı dağılıma sahiptir ve bu nedenle, eşleşen değişkenler karıştırıcı…
Devamı


4 Ocak 2021 0