Veri Örneği – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Veri Örneği – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Veri Örneği Bu bölümde, birinci dereceden Markov modellerini bölüm 10.2.2’deki Uccle verilerine uyduruyoruz, asimptotik bağımsızlık konusunu ele alıyoruz ve simüle edilmiş küme özelliklerini bölüm 10.3.5’in ampirik tahminleriyle karşılaştırıyoruz. Markov zincirlerine Tablo 10.1’de listelenen altı asimptotik bağımlılık yapısını% 90 ila% 99,5 ampirik nicelik arasında değişen eşiklerde uyduruyoruz. Bölüm 10.3.5’in bileşik Poisson modellerinde olduğu gibi, parametre tahminleri%…
Devamı


22 Aralık 2020 0