Veri Örneği – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Veri Örneği – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Veri Örneği Bu bölümün yöntemlerini Şekil 9.1’deki 1500 Loss-ALAE verilerine uyguladık. Veriler bir zaman serisinden kaynaklanmadığından, verileri gruplara ayırmanın açık bir yolu yoktur. Bu nedenle, verileri rastgele değiştirdik ve büyük grup büyüklüklerinin çelişen kriterleri ile çok sayıda grup arasında bir uzlaşma arayışıyla, m = 30 büyüklüğünde k = 50 grup oluşturduk. Şekil 9.4 (a), bir…
Devamı


21 Aralık 2020 0