Kapalı Kohort Çalışması – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Kapalı Kohort Çalışması – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Örneğin, çalışma örneği yanlış seçilmiş olabilir, anket geçersiz olabilir, istatistiksel analiz hatalı olabilir, vb. Bazı epidemiyolojik tasarımlar, doğaları gereği sistematik hataya diğerlerinden daha yatkındır. Bölüm 11’de kısaca tartışılan vaka kontrol çalışmaları, geriye dönük veri toplamaya duyulan güven nedeniyle genellikle bu bakımdan özellikle sorunlu olarak kabul edilir. Çalışma yöntemlerine dikkatle bakıldığında, sistematik hatayı, en azından araştırmacının…
Devamı


22 Aralık 2020 0