Kapalı Kohort Verileri için Risk Oranı Yöntemleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Kapalı Kohort Verileri için Risk Oranı Yöntemleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Örnek 5.5 (Evre-Meme Kanseri) Tablo 5.10, reseptör seviyesine göre tabakalaştıktan sonra Tablo 4.16’ya göre gözlenen sayıları vermektedir. Örnek 5.1’in çizgileri boyunca tartışarak, reseptör seviyesinin, hastalığın evresi ile göğüs kanserinin hayatta kalması arasındaki ilişkinin bir karıştırıcısı olarak tedavi edilmesi için bir gerekçe verilebilir. Tablo 5.11, Mantel – Haenszel oran tahminlerini ve RBG% 95 güven aralıklarını, referans…
Devamı


22 Aralık 2020 0