Kuyruk Bağımlılığı Katsayısı – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Kuyruk Bağımlılığı Katsayısı – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Χ sayısı, diğerinin aşırı olduğu göz önüne alındığında, bir değişkenin aşırı olma eğilimi olarak yorumlanabilir. Χ = 0 olduğunda, değişkenlerin asemptomatik olarak bağımsız olduğu söylenirken, 0 <χ ≤ 1 ise asimptotik olarak bağımlı oldukları söylenir. Asimptotik bağımsızlık koşulunun, yani χ = 0, F’nin orada açıklanan anlamda asemptomatik olarak bağımsız olması için gerekli ve yeterli koşulla…
Devamı


21 Aralık 2020 0