Hipotez Testinin Temelleri  – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Homojenliğin Wald, Skor ve Olabilirlik Oranı Testleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Birlikteliğin Wald ve Olabilirlik Oranı Testleri Tüm j için π1 j = π2 j ise, maruziyet ve hastalık arasında bir ilişki olmadığını söylüyoruz. Bu, tümü j için OR j = 1’e eşdeğerdir ve homojenlik mevcut olduğunda, bu kısa ve öz olarak OR = 1 veya log (OR) = 0 olarak ifade edilebilir. J. Tabaka için…
Devamı


22 Aralık 2020 0