Verilerin Kümelenmesi – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Verilerin Kümelenmesi – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Verilerin Kümelenmesi Sınırlayıcı bileşik Poisson sürecini tahmin etmek için verileri sınırlandırmamız gerektiğini hatırlayın. Literatürde, üçü uç indeks için bloklar, hareketler ve aralık tahmin edicileriyle ilgili olan birkaç şema önerilmiştir. Blokların ayrılması (Leadbetter ve diğerleri, 1989), bölüm 10.3.1’de verilen küme tanımının doğal bir uygulamasıdır. Veriler r uzunluklu bloklara bölünür ve bir u eşiği aşımlarının, aynı blok…
Devamı


21 Aralık 2020 0