İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yenilikçi  Hukuk Eğitimi Modeli – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Hukuk Eğitimi Tek tek devletler artık kendilerini uluslararası toplumdan tecrit edemedikleri için, hukuk eğitimi artık bir hukuk fakültesinin dört duvarı arasında yer alamaz. Bunun yerine, hukuk fakülteleri kendilerini dış dünyayla ilişkilendirmeli ve STK’lar, çok uluslu şirketler, hükümetler ve diğer ülkelerin hukuk sistemleri gibi uluslararası topluluktaki aktörlerle çalışmak için akademik gündemlerini yeniden yapılandırmalıdır. Ayrıca, içtihat çalışmaları…
Devamı


24 Aralık 2021 0