Yordamsal Özellik – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

KESİN ŞARTLI YÖNTEMLER – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Tablo 4.5 (a), maruziyet değişkeni olarak reseptör seviyesi ile birlikte meme kanseri verilerini vermektedir. Πˆ1 = 23/48 = .479 ve πˆ2 = 31/144 = .215 tahminleri, düşük reseptör seviyesinin meme kanserinden ölüm riskini artırdığını göstermektedir. Açık yönteme göre, π1 ve π2 için% 95 güven aralıkları [.338, .620] ve [.148, .282] olur.  Güven aralıkları örtüşmekten çok uzaktır,…
Devamı


22 Aralık 2020 0