Merkezi Limit Teoremi ve Normal Yaklaşımlar – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – Ücretli İstatistik

Merkezi Limit Teoremi ve Normal Yaklaşımlar – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Poisson dağılımının geçerli olması için herhangi bir zaman noktasında bir sonucun ortaya çıkma olasılığı “küçük” olmalıdır. Başka bir şekilde ifade edilirse, sonuç “nadir” bir olay olmalıdır. Yukarıdaki açıklamalardan da tahmin edilebileceği gibi, iki terimli ve Poisson dağılımları arasında bir bağlantı vardır. Aslında Poisson dağılımı, binom dağılımının sınırlayıcı bir durumu olarak türetilebilir. D ortalama ν ile Poisson…
Devamı


22 Aralık 2020 0