Karşı Dengeli Tasarım – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Lojistik Regresyon ve Cox Regresyon – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Örnek 14.8 (Oral Kontraseptifler – Miyokard Enfarktüsü: 35 ila 44 Yaş Grubu) Tablo 11.5’teki 35 ila 44 yaş grubunu düşünün. Çalışma planlanırken, ρ ve φ2’nin çalışma öncesi tahminlerinin tam olarak çalışma sonrası tahminlere eşit olduğunu, yani ρ = ​​727/108 = 6.73 ve φ2 = 35/727 = olduğunu varsayalım.  Ayrıca, yayınlanmış literatürden, olasılık oranının çalışma öncesi…
Devamı


7 Ocak 2021 0