ODDS ORAN YÖNTEMLERİ – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

ODDS ORAN YÖNTEMLERİ – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Ek G’de, R1 / R2 genel olarak HR’ye eşit olmasa da, pratikte R1 / R2 ve HR’nin değer olarak çok yakın olacağını gösteriyoruz. Aşağıda açıklanan sonuçların ışığında, bu, insidans vaka kontrol çalışmaları için kullanılan yöntemler ile Bölüm 8-10’da açık kohort çalışmaları için açıklanan yöntemler arasında bir bağlantı sağlar. T0 ila t0 + 1 arasındaki süre…
Devamı


4 Ocak 2021 0