Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (20) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (20) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Diğer Regresyon Tahmincileri Hill tahmincisi, kuantil grafiğin nihai sağ ucundaki eğimin oldukça naif bir tahmincisi kullanılarak Pareto kuantil grafiğinden elde edilmiştir. Elbette, Pareto kuantil grafiğinin en yüksek k noktalarında daha esnek regresyon yöntemleri uygulanabilir. Bu program ayrıntılı olarak Schultze ve Steinebach (1996), Kratz ve Resnick (1996) ve Cso ̈rgo ̋ ve Viharos’ta (1998) gerçekleştirilmiştir. Daha…
Devamı


11 Aralık 2020 0