Yapının Esnekliği ve Sınırlamaları – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Poisson Dağılım – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Cox-Oakes üstellik testi Xc2o = 5.84’tür (p = .02), bu da üstel varsayımın karşılanmayabileceğine dair orta düzeyde kanıt sağlar. Bu bulguya rağmen, üstel modelin pratik amaçlar için “yeterince iyi” bir uyum sağladığı tartışılabilir. Bu, “istatistiksel anlamlılık” ile tıbbi literatürde “klinik anlam” olarak anılan şey arasındaki farktır. Mevcut durumda, ilk 12 aydaki düşük mortalite riskinin anlamlı…
Devamı


2 Ocak 2021 0