PSE ve CE için KE Fonksiyonlarının Karşılaştırılması – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Çözüm Aşaması   – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Çözüm Aşaması   31. Şekil 2-4’te, açık renkli dikey kesikli çizgilerin ortalama artı veya eksi 2 standart sapmadan ziyade ortalama artı veya eksi 3 standart sapmayı temsil ettiğini varsayalım. Sonra grafik tasvir ederdi (a)% 68 güven aralığı (b)% 95 güven aralığı (c)% 99,7 güven aralığı (d)% 100 güven aralığı (e) tanımlanamayan bir güven aralığı 32.…
Devamı


12 Şubat 2021 0