İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

İkna Edici Otorite Kuralı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Anayasa Metni Mevcut Anayasa metni, Amerika Birleşik Devletleri’nin geleneksel uluslararası yasal yükümlülükleriyle mutlaka çelişmese de, bazı ABD mahkemeleri, Anayasa’nın onaylanmasından sonra ortaya çıkan geleneksel uluslararası hukuk ve jus cogens normlarının ihlallerine izin vermek için belirli anayasal hükümleri etkili bir şekilde yorumlamışlardır. Değişiklikleri. Bu nedenle, bu yargı yapıları anayasaya aykırıdır, çünkü ilgili anayasal hükümler ABD’nin geleneksel…
Devamı


15 Aralık 2021 0