Çok Değişkenli Sabit Süreçler – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Çok Değişkenli Sabit Süreçler – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Farklı modellerden getiri seviyeleri Tablo 10.2’de özetlenmiştir. Marjinal modellerden, tahminler daha kesin olduğundan, eşik aşımları için GP modelini blok maksimumları için GEV modeline tercih ediyoruz. Bölüm 10.3.5’te, GP getiri seviyeleri θ = 0.49 ile tahmin edilmiştir. Asimptotik bağımsızlık ışığında, GEV tahminlerine daha yakın tahminler veren θ = 1 kullanmalıyız. Asimptotik olarak bağımlı model, daha büyük…
Devamı


22 Aralık 2020 0