Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (26) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (26) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Quantile View   (Cγ) Tabanlı Yöntemler Gerçek değerli bir EVI’yi ve buna bağlı olarak büyük nicelikleri ve küçük kuyruk olasılıklarını tahmin etmek için aşırı sıra istatistiklerine dayalı birkaç tahminci mevcuttur. Bu yöntemler esas olarak (Cγ) ve (C ̃γ) koşullarına dayanır. Burada üç yöntemi tartışıyoruz: Pickands (1975) tarafından önerilen kestirimci ve genellemeleri, Dekkers ve diğerlerinden moment…
Devamı


20 Aralık 2020 0