Log-Hazard Oranı Dönüşümü – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Log-Hazard Oranı Dönüşümü – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Bu, üstel dağılım olasılığı olan (10.1) ile aynıdır (Holford, 1980). (10.6) ‘ya dayalı maksimum λ ve var (λˆ) olasılık tahminleri, üstel yaklaşım kullanılarak türetilenlerle aynıdır; yani λˆ = d / n ve v􏰕ar (λˆ) = d / n2. Buna göre, λ’yı üstel mi yoksa Poisson parametresi olarak mı ele aldığımız önemli değildir. Bu bölümün geri…
Devamı


2 Ocak 2021 0