Nokta İşlem Yöntemi – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Nokta İşlem Yöntemi – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Nokta İşlem Yöntemi Coles and Tawn (1991) ve Joe ve ark. (1992) nokta süreç tanımlamalarını (8.73) ve (8.98) bir tahmin yöntemine dönüştürmenin bir yolunu bulmuşlardır. Yöntem, Coles ve Tawn (1994) ve Morton ve Bowers (1996) ‘da oşinografik verilere uygulanmıştır. Nokta-süreç olasılığının türetimini yukarıdaki yazarlardan oldukça farklı ama daha basit bir argümanla sunuyoruz ve tesadüfen nokta-süreç…
Devamı


21 Aralık 2020 0