Stokastik Sıra Karşılaştırmaları – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Koşullu Poisson Dağılımı – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Örnek 10.8 (Reseptör Seviyesi-Meme Kanseri) Bu örnek için veriler Tablo 9.1’den alınmıştır. Tablo 10.6, reseptör düzeyine göre meme kanseri kohortu için gözlemlenen ve beklenen sayıları ve kişi-ayları vermektedir. Karşılık gelen Kaplan – Meier ve üstel sağkalım eğrilerinin grafikleri Şekil 10.7’de gösterilmektedir. Üstel model, takip sürecinin ikinci bölümünde verilere makul bir uyum sağlar, ancak özellikle düşük…
Devamı


4 Ocak 2021 0