Nöro-linguistik Programlama – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Asimptotik (Koşullu) Yöntemler – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Örnek 10.13 (Göğüs Kanseri) Tüm meme kanseri kohortu için Kaplan-Meier hayatta kalma eğrisini gösteren Şekil 10.2 (a) ‘yı düşünün. Takip süresinin bir bölümünü oluşturmak için Kaplan-Meier sağkalım eğrisini inceliyoruz ve deneysel bir temelde, hayatta kalmanın üstel göründüğü ve bireysel tehlike oranlarının eşit olmayabileceği bir dizi zaman periyodu belirliyoruz. Açıkça bu, prosedüre bir öznellik unsuru katmaktadır.…
Devamı


4 Ocak 2021 0