Çatışmanın Doğası – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çatışmanın Doğası – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

4 Kasım 2022 ÇATIŞMANIN zararları Çatışma Yönetimi Potansiyel ÇATIŞMA nedir 0
Ticari Düşünceler

Çatışmanın Doğası

Teknik olarak, çatışma kelimesinin kökleri çarpışma kelimesinden gelir ve iki hareketli parçanın çarpışıp çatışmaya neden olduğu fikri sağlam temellere dayanmaktadır. Daha uygun bir yorum, çatışmanın fikirlerin, amacın, anlayışın ve amaçların uyumsuzluğuyla ilgili olduğudur.

Fikir veya amaç uyuşmazlığına yeni, ortak çözümler bularak, gelişmiş işbirliği seviyelerine ve gelişmiş performansa yol açabilecek gelişmiş anlayış seviyeleri ortaya çıkabilir.

Kanal temelli çatışmanın bir dizi tanımı vardır, ancak belki de daha tipik ve anlaşılır olanlardan biri, ‘bir kanal üyesinin, hedefine ulaşmasının bir başkası tarafından engellendiği algısı söz konusudur.

Olumsuz veya işlevsiz çatışma normalde düşmanlık, anlaşmazlık, sürtüşme ve çekişme ile ilişkilidir. Daha önce belirtildiği gibi, bunu destekleyecek çok az deneysel kanıt olmasına rağmen, işlevsiz çatışmanın genellikle kanal performansı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu varsayılır. Gerçekten de, bu olumsuz görüşe, çatışmayı olumlu sonuçlar doğurabilecek nitelikte görenler karşı çıkıyor.

Olumlu ya da işlevsel çatışmanın sağlıklı olabileceğini, çünkü genellikle yeni, daha verimli bir kaynak tahsisi oluşturarak değişimi ve gelişmeyi teşvik edebileceğini öne sürüyorlar.

Orta düzeyde çatışma olduğunda, çatışmanın yapıcı veya işlevsel olma olasılığının daha yüksek olduğunu ve çok yüksek veya çok düşük düzeyde çatışma olduğunda işlevsiz olduğunu savunur.

Çatışmayı kategorize etmenin başka bir yolunu, yani görev ve duygusal çatışmayı tanımlayın. Çalışmalarını kullanarak, ilgili sorumluluklar hakkında organizasyonlar arasındaki uyumsuzluklar ve anlaşmazlıklar olarak görev çatışmasını tanımlarlar.

Ortak hedeflere ulaşmanın en uygun yolu hakkındaki yargılara dayanır. Öte yandan, duygusal çatışma, kişilerarası uyumsuzluklar ve katılan her grubun üyeleri arasındaki sürtüşme ile ilgilidir.

Rekabet veya Çatışma

Çatışma, rekabet ve rekabetçi davranışla karıştırılmamalıdır. Çatışma, rakip merkezli, kişisel ve doğrudan bir davranıştır. Bir kanal veya B2B bağlamında bu, yukarı veya aşağı yöndeki üyelerin engellemeye çalıştığı veya başka bir üyeyi hedeflerine ulaşmasını engellediği veya engellediği anlamına gelir.

Öte yandan rekabet, nesne merkezli, kişisel olmayan ve dolaylı bir davranıştır. Bir kanal veya B2B bağlamında bu, farklı kanalların üyelerinin, müşteriler veya performansı kontrol eden veya düzenleyenler gibi başkaları tarafından kontrol edilen hedeflere ulaşmaya çalıştığı anlamına gelir. Kanal rekabeti, başkalarıyla birlikte çevrelerinin üstesinden gelmek için çabalayan üyelerle ilgiliyken, kanal çatışması birbirleriyle mücadele eden üyelerle ilgilidir.


Potansiyel ÇATIŞMA nedir
Çatışma yönetimi nedir
Çatışma Yönetimi
Çatışma Nedir
Çatışma örnekleri
ÇATIŞMANIN zararları
Edebiyat Çatışma Nedir
Çatışma yönetimi örnekleri


Çatışmanın Boyutları

Çatışma tek boyutlu bir kavram olmaktan uzaktır. Örgütler, tek tip düzeyde çatışma yaşamazlar veya hiç çatışma yaşamazlar. Gerçekte çatışma karmaşık, dinamik ve çok boyutlu bir kavramdır. Çatışma karmaşıktır çünkü gizliden algılanan, duygusal, açık ve sonraki durumlara kadar çeşitli seviyelerde meydana geldiği düşünülür.

Bu aşamalardan geçen hareketin mutlaka ardışık olmadığı ve her zaman tüm aşamaları içermesi gerekmediği anlaşılmalıdır. Bu farklı çatışma seviyelerine ek olarak, çatışmanın yoğunluğu ve sıklığında büyük farklılıklar vardır ve farklı çatışma konularına verilen önemin değişen dereceleri vardır, dolayısıyla çok boyutlu yön vardır.

Bu seviyeler veya durumlar, kısmen bizim tutum yapısı anlayışımıza dayanan genel bir geçerlilikleri olduğu için birçok yazar tarafından kabul edilmiş ve kullanılmıştır. Bununla birlikte, bunlar hiçbir zaman deneysel olarak kanıtlanmamıştır ve bu ölçüde yararlı ancak varsayımsal bir yapı olarak kalırlar.

E-ticaretin tanıtılması, geliştirme ve uygulama onları mevcut kanallarla doğrudan rekabete sokabileceğinden, birçok üreticiyi kanal çatışması konusunda endişelendirdi.

Zorluklar sadece dışarıda değil, içeride de var. Sınırlı iç kaynaklar veya aynı müşteriler için rekabeti içeren çoklu kanalların geliştirilmesinden kaynaklanan iç çatışmalar gözlemlenebilir. Kaçınılmaz olarak aracılar, kendi hedeflerini güvence altına alma girişimlerinde kafaları karışır ve hüsrana uğrar ve çatışma ortaya çıkar.

Çevrimdışı kaynaklı çatışmalarda olduğu gibi, yoğunluk, sıklık ve süre, her kuruluşun doğası ve faaliyet gösterdiği sektör dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olacaktır. Çevrimiçi tesisler sunan ancak çevrimdışı dağıtım kanallarını yakından kontrol etmeyen üreticiler, kanal ilişkilerine ve gelir akışlarına zarar verme riskiyle karşı karşıyadır.

Ancak, kendi kanallarını kontrol eden ve çevrimiçi tesisler sunan kuruluşlar, müşterileri mevcut kanallardan çıkararak ve bu eski kanalların karlılığını azaltarak gelirlerini yok etme riskiyle karşı karşıyadır.

E-Ticaret çatışmasının nasıl ortaya çıkabileceğini açıklar. Yeni medya kanalları aynı hizmeti çok daha hızlı ve daha düşük maliyetle sağladığından, yerleşik dağıtım kanalları zorlanabilir. Gerçekten de sağlanan bilgiler daha kapsamlıdır ve müşteri ilişkilerinin gelişimi için potansiyel bir rakiptir.

Uygun nedenin belirlenmesi, herhangi bir hasarı önleyen, gideren veya en azından onarmaya çalışan pazarlama yönetimi stratejilerine yol açabileceğinden, çatışmanın ortaya çıkmasının nedenlerinin açıkça takdir edilmesi gerekir.

Kuruluşlar arasında herhangi bir sayıda nedenden dolayı gerilim ortaya çıkabilir, ancak daha yaygın nedenlerden bazıları şunlardır: üzerinde anlaşmaya varılan rollerden ve sorumluluklardan sapma, kaynaklar veya diğer üyelerin aldığı kararlarla ilgili anlaşmazlıklar, kuruluşların diğerlerinin eylemlerini algılama biçimindeki farklılıklar ve kuruluşlar arası zayıf iletişim. . Tüm bu nedenler üç ana faktöre ayrılabilir.

Bunlar, aşağıdakilerle ilgili farklılıklarla ilgilidir:

  • rekabet eden veya uyumsuz hedefler;
  • alanlar;
  • gerçeklik algıları.

Hepsinin altında yatan şey yetersiz iletişimdir.

Rakip Hedefler

Bu, yaygın bir çatışma biçimidir ve tipik olarak, yukarı yöndeki üyelerden biri stratejisini değiştirerek hedeflerini diğer alt üyelerin desteklemesini zorlaştırdığında ortaya çıkar. Örneğin, bir üretici yeni pazar sektörlerine ulaşmak istediğine karar verebilir, ancak mevcut bayiler, aynı ürünleri başka (yeni) kanallara tedarik etmek onların çıkarına olmadığı için bu stratejiye direnebilir. Gerçekten de, eğer önlem alınırsa, artan kanal rekabetine yol açabilir ve ardından bayi gelirleri ve karları üzerinde etki yaratabilir.

Rekabetçi hedeflere başka bir örnek, perakendecilerin stok seviyelerini düşürerek performansı artırmaya çalıştıklarında görülebilir. Üreticinin amacı kanaldaki stok seviyesini artırmakken, aracılar stokları talep üzerine aşağı çekmeyi ve dolayısıyla işletme sermayesi maliyetlerinden kaçınmayı tercih ettiğinden, çatışma olasıdır.

Alternatif olarak, bir perakende organizasyonundaki bir departman yöneticisi, belirli bir kategorideki hangi ürün tekliflerinin departmanın hacim ve marj katkılarına ulaşmasına yardımcı olacağı konusunda fazla endişe duymayabilir. Bununla birlikte, tek bir markanın üreticisi, markasının perakendecinin kategori markaları portföyüne dahil edilmemesi durumunda en çok endişe duyacaktır. İkisinin farklı hedefleri var, ancak aynı ürün odağındadırlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir