Çevrimiçi Alıcıları Elde Tutma – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çevrimiçi Alıcıları Elde Tutma – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

15 Kasım 2022 Amerikan PAZARLAMA Birliği PAZARLAMA yaklaşımlar 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Çevrimiçi Alıcıları Elde Tutma

Çevrimiçi sitelere yeni alıcılar çekmek, e-pazarlamacının işinin yalnızca bir parçasıdır. Tüketicilerin siber pazar yerini kullandığı üç temel kullanım bilgi almak, mal ve hizmet satın almak ve satış sonrası destek almaktır; bu nedenle iletişim, çevrimiçi satış ve müşteri hizmetleri gereklidir.

Alıcıları elde tutmak, rekabetçi faaliyetin ve müşteri memnuniyetinin bir fonksiyonudur. Yoğun rekabet ve düşük geçiş maliyetleri, bilgisayar aracılı ortamı karakterize eder, bu nedenle tüketiciler, satıcıları değiştirmek için yeterli fırsata ve motivasyona sahiptir.

Sonuç olarak, bir Web sitesiyle ilgili müşteri memnuniyeti sadakati sürdürmek için kritik öneme sahiptir. Bu konu çok önemli olduğu için e-ticaret sitelerinden memnuniyet konusunda oldukça fazla araştırma yapılmıştır. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri genellikle müşterileri çekmenin ve elde tutmanın bir yolu olarak tavsiye edilir.

Müşteri verilerini (demografik bilgiler ve satın alma alışkanlıkları dahil) çevrimiçi olarak toplamak çok kolay olduğundan ve çevrimiçi olarak etkileşimde bulunmak ve bir ilişkiyi sürdürmek de kolay olduğundan, genellikle bir e-CRM sistemini benimsemenin herkesi bir araya getirmenin iyi bir yolu olduğu varsayılır. müşteri tatmini, satış ve kar elde etmek için pazarlama stratejisinin unsurları.

Bununla birlikte, son araştırmalar, ürün özelleştirme yeteneğinin önemli olmasına ve bazı e-CRM özelliklerinin varlığının bir Web sitesindeki müşteri memnuniyeti ile olumlu bir şekilde ilişkili olmasına rağmen, e-CRM faaliyetlerinin alıcıları çekme ve elde tutma başarısı ile ilgisi olmadığını göstermektedir.

B2B Alıcılarını Elde Tutma

B2B alıcılarını çevrimiçi bir ortamda tutmanın bir anahtarı, tedarik zinciri ortakları arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için İnternet’i kullanmaktır. Çevrimiçi ortamda güven oluşturmak ve sürdürmek zor olduğundan, çevrimiçi B2B ilişkilerinde kritik bir başarı faktörü, firmalardan herhangi birinin fırsatçı davranışlarının olmamasıdır.

B2B satın alma konusundaki tartışmamız, belirli işlemlere odaklanmanın ötesine geçen ve her müşterinin yaşam boyu değerini optimize etmeye çalışan ilişkisel pazarlama ideallerinin kullanıldığını varsayar.

Geleneksel pazarlardaki B2B ilişkilerinin birçok özelliği, çevrimiçi ilişkiler kurarken ilgi çekmeye devam ediyor. Örneğin, değişen ilişki yapılarıyla karakterize edilen daha dinamik pazarların, ilgili firmaların sürekli ilişkiler elde etmek için hem finansal hem de başka türlü yatırım yapmalarını gerektirdiğini gözlemleyin.

Çevrimiçi pazarlar çok yeni olduğundan ve yenilikçi oyuncular içerdiğinden, doğası gereği dinamiktir; bu nedenle, başarılı olmaları için sürekli yatırıma ihtiyaç duymaları beklenecektir. Ayrıca, bir pazarın dengesiz olması, yani alıcıların ve tedarikçilerin göreceli büyüklüğü ve gücünün eşit olmaması durumunda, bunun en iyi pazarlama stratejisi seçimini etkilediğini de bulun.

Örneğin, tedarikçiler alıcılardan daha fazla pazar yoğunluğuna sahipse, satıcılar B2B ilişkileri kurmak için daha fazla yatırım yapmalıdır. Yüksek değişim oranı nedeniyle, tedarikçilerin ilişkilere yatırım yapması gerektiği fikriyle tutarlı olarak çevrimiçi pazarlarda doğal bir denge eksikliği vardır.

Son olarak, belirli bir pazarda daha fazla firma rekabet ettikçe, rekabet giderek değere dayalı hale gelir. Bu nedenle, çevrimiçi B2B pazar yerlerinin popülaritesi arttıkça, satıcıların katma değer sağlayan farklılaştırma yoluyla daha güçlü rekabet etmesi beklenebilir.

Ayrıca, bir firma, müşterileri kendi sistemlerine ve prosedürlerine entegre ederek, ilişkiden ayrılmanın önünde bir engel görevi gören değiştirme maliyetleri yaratabilir. Ürünü katma değer sağlamak ve müşterileri kendine bağlamak için özelleştirme fikri, müşteri yaşam boyu değerinin faydalarını elde etmekle tutarlıdır. Bu nedenle, bir çevrimiçi ilişki stratejisi, şirketler arasında ilgili herkesin yararına olacak şekilde bağlar oluşturabilir.


PAZARLAMA İlkeleri
PAZARLAMA İlkeleri Ders Notları
PAZARLAMA İlkeleri PDF
PAZARLAMA PLANLAMASI
PAZARLAMA yaklaşımları
Açıköğretim pazarlama
Amerikan PAZARLAMA Derneği PAZARLAMA tanımı 2017
Amerikan PAZARLAMA Birliği


B2C Alıcılarını Elde Tutma

B2C müşterilerini elde tutmanın bir anahtarı, Web sitesini sürekli olarak değiştirmek, böylece taze ve canlı görünmesini sağlamak ve öngörülemeyen aralıklarla ortaya çıkan zamanında özel ürünlerden yararlanmaktır. Ek olarak firma, ürün kullanım ipuçları, özellikler, kılavuzlar, parça listeleri, sözlükler, geçmişler vb. sunarak tüketiciler için değer katmaya çalışmalıdır.

Örneğin, kendi sitesinde kokteyl tarifleri sunarken, Molson Brewers bir keresinde yarışmayı kazananlara pub-hop yaparken bir Web kamerası taktırmıştı. Genel olarak, ürünün diğer kullanıcılarıyla oyunlar, sohbet odaları ve fikir alışverişi yoluyla etkileşim kurma fırsatı, site içinde akışın artmasına ve siteye ve sponsor şirkete karşı daha olumlu bir tutuma yol açabilir.

Bazı pazarlarda, B2C çevrimiçi satışları çok hızlı arttı, ancak gereken agresif hızı sürdüremedi. Bunun nedeni, hizmet kalitesinin hızlı bir büyüme döneminde, muhtemelen altyapı veya deneyim eksikliğinden dolayı aşınması olabilir. Bu nedenle, firma rekabete karşı savunmasızdır ve tam da gücü yettiği anda fiyatları düşürmesi gerektiğini görebilir.

Tüketicinin aldığı hizmetin kalitesi, çevrimiçi bir B2C ortamında müşteriyi elde tutmak için çok önemlidir. Bu nedenle, fiyatların, Web sitesinin kaliteli hizmet sunmaya devam ederken kar elde etmek için yeterli sayıda müşteriyi çekebileceği bir seviyede tutulması önemlidir.

Dot-com işletmelerinin başarısızlığına ilişkin araştırma, sürekli satın almada zamanlama ve endüstri evriminin önemli olmasına rağmen, başka faktörlerin de devreye girebileceğini gösteriyor.

Spesifik olarak, B2C çevrimiçi işletmelerinin genellikle beklenmeyen olaylara izin verecek yeterli acil durum planlamasına sahip olmadıklarını gözlemleyin. Böylece tüketiciler, satın alma sürecinde başarısızlıklar meydana geldiğinde kalitesizliği yaşadılar.

Ayrıca, birçok işletme, belirli sektör bilgisine sahip olmayan ve bu nedenle müşteri ihtiyaçlarını öngöremeyen veya gerekli değişiklikleri zamanında yapamayan kişiler tarafından başlatıldı. Güven ayrıca kritik bir başarı faktörü olabilir.

Tüketicilerin, güvenlerini kazanmayanlara göre güvendikleri çevrimiçi işletmelerle ticaret yapma olasılıklarının daha yüksek olduğuna dair kanıt sağlayın. e-CRM’nin kullanımı, kişisel bilgilerin çevrimiçi olarak toplanabilmesine bağlıdır. Şirketin kişisel bilgilerin uygunsuz bir şekilde sağlanmasından yararlandığı, tüketicileri rahatsız ettiği veya zarar verdiği algılanırsa, dünyadaki hiçbir e-CRM alıcı kazanamayacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir