Çevrimiçi Alıcıların Özellikleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çevrimiçi Alıcıların Özellikleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

15 Kasım 2022 Çevrimiçi alışveriş Nedir Çevrimiçi mağaza ne demek Online alışveriş mi yoksa 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

Çevrimiçi Alıcıların Özellikleri

Somut, özelleştirilmiş ürünler için satın alma sürecine ilişkin analizlerinde, potansiyel B2B çevrimiçi müşterilerinin karar verme için gerekli bilgileri toplamasını ve durumsal faktörleri ve mevcut ürün özelliklerini dikkate alarak işlemesini önerin.

Ayrıca, bireysel alıcıların demografik özellikleri, kültürel geçmişleri, teknolojiye yönelik tutumları ve ekonomik faktörler karar verme sürecini etkiler. Örneğin, kadınların internette erkeklere göre daha az zaman geçirdiklerini ve kişilerarası iletişime daha fazla değer verdiklerini belirtiyorlar.

Daha genç yanıt verenler, yaşlı yanıtlayanlara göre Web’de zaman geçirme ve çevrimiçi olarak en az bir satın alma işlemi gerçekleştirme olasılığı daha yüksektir. Daha eğitimli yanıtlayıcıların, daha az eğitimli yanıtlayıcılara göre Web’de zaman geçirme olasılığı daha yüksektir. Sonuçlar, özellikle Web inançları ve davranışları, Web kullanım kalıplarına, çevrimiçi ürünleri test etme ve satın alma becerisine, mevcut bilgi türüne ve kullanım durumuna bağlıdır.

Özellikle ihtiyaçları ürünün planlanan kullanımına bağlı olduğundan, tüm müşterilerin belirli ürün özelliklerini değerlendirmesi beklenebilirken, B2B satın alma aracıları bireysel (B2C) alışveriş yapanlardan farklıdır.

Özellikle kurumsal alıcılar, teslimat koşulları ve fiyatlandırma seçenekleri gibi belirli bilgilerin elde edilmesiyle B2C tüketicilerinden daha fazla ilgilenirler. Ayrıca, kurumsal temsilciler, şirket politikası nedeniyle belgelenmiş kalite ve satış sonrası destek talep edebilir.

Önemli olabilecek diğer özellikler arasında satış öncesi destek, satış sonrası yerinde hizmetin kullanılabilirliği ve değiştirme koşulları (ör. teslim süreleri) yer alır. Ayrıca, hem B2B hem de B2C müşterileri için çevrimiçi ve çevrimdışı alışveriş arasında bazı farklılıklar olabileceğini öne sürüyoruz.

Örneğin, fiyat ve marka adı, başkalarının tavsiyeleri ve garanti gibi dışsal ürün özellikleri, diğer ürün özelliklerinin daha kolay değerlendirilebildiği gerçek mekanda faaliyet gösteren bir perakende mağazasında olduğundan daha fazla çevrimiçi ortamda daha önemli olabilir.

Web siteleri, B2B işlemlerinin gerçekleşmesi için gereken bilgilerin çoğunu sağlamaya başladıkça, bu pazar olağanüstü bir hızla büyüdü ve B2C çevrimiçi gelirlerini çok geride bıraktı. ABD Ticaret Bakanlığı’nın çevrimiçi bir yayını olan E-Stats’a göre, ABD’de B2B e-ticaret 1999’da 913 milyar doları, 2000’de 997 milyar doları buldu ve tahminler bunun 2001’de 995 milyar dolar olacağını gösteriyor.

2001 için daha düşük rakam, kısmen B2B çevrimiçi ticaretin dengelenmesinden kaynaklanıyor olabilir, ancak aynı zamanda 2001’de başlayan genel ekonomik gerilemeyi de yansıtıyor olabilir. 2000 ve 2001 yılları arasında ölçülen dört büyük ekonomik sektör”. Bu nedenle, e-ticaret, öncelikle diğer işletmelere satış yapan sektörlerde çok sağlıklıdır.


Çevrimiçi alışveriş Nedir
Online alışveriş mi yoksa
Çevrimiçi mağaza ne demek
Çevrimiçi ne Demek
Online alışveriş ve geleneksel alışveriş
Mağazadan alışveriş yapmanın avantajları
Amazon
Çevrimiçi


Bazı sektörler e-ticareti diğerlerinden daha fazla kullanmaya eğilimlidir. E-Stats, tüm imalat e-sevkiyatlarının %68’inin ulaşım ekipmanı, içecek ve tütün, elektrikli ekipman, cihazlar ve bileşenler dahil olmak üzere yalnızca beş sektörde gerçekleştiğini belirtmektedir.

Tüccar toptancı e-satışları, toplamın %64’ünü oluşturan ilaçlar ve eczacı muhtelif ürünleri, motorlu kara taşıtları yedek parça ve malzemeleri ile mesleki ve ticari teçhizat ve malzemeleri ile yalnızca üç sektör grubunda yoğunlaşmıştır. Henüz yoğun bir şekilde temsil edilmeyen sektörlerde B2B e-ticareti artırmak için daha büyük fırsatlar olabilir.

İnternetin ilk günlerinde, çevrimiçi tüketicilerin demografisi, iyi eğitimli genç erkek teknoloji tutkunlarına doğru eğildi. Bugün, İnternet kullanıcılarının nüfusu daha çok temsili bir ulusal örneklem gibi görünüyor. İçinde, uyarlanan mevcut İnternet kullanıcılarının bir anlık görüntüsünü görüyoruz.

Bu veriler, erkeklerin, daha eğitimli ve daha genç kişilerin çevrimiçi alışveriş yapma olasılığının daha yüksek olması nedeniyle B2B çevrimiçi alışveriş yapanlarla ilgili bilgilerle tutarlıdır. Bu tür demografik farklılıklar da her iki durumda da azalmaktadır.

E-Stats, B2B sektörlerindeki ekonomik faaliyetle karşılaştırıldığında e-ticaretin B2C pazarının nispeten küçük bir payını temsil ettiğini belirtiyor. Toplam B2C çevrimiçi ticareti, hizmetler ve perakende ticaret dahil olmak üzere 1999’da 40 milyar dolar, 2000’de 65 milyar dolar ve 2001’de 71 milyar dolardı.

B2C, ABD’deki toplam e-ticaret faaliyetinin payı olarak büyümesine rağmen, 1999’da e-ticaretin yalnızca %4,2’sini, 2000’de %6,1’ini ve 2001’de %6,7’sini temsil ediyor.

Seyahat düzenleme ve rezervasyon, yayıncılık (yazılım dahil), menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri, aracılık ve komisyonculuk ve bilgisayar sistemleri tasarımı ve hizmetleri dahil olmak üzere B2C hizmetlerindeki e-gelirlerin yarısını dört endüstri grubu oluşturmaktadır.

Bilişim sektörü, özellikle güçlü bir büyüme gösteren bir hizmet alanıdır, ancak henüz çevrimiçi olarak yeterince temsil edilmemiştir. Dolayısıyla bu, e-ticaret faaliyeti için bir fırsata işaret edebilir.

Perakende e-satışlar, bu pazar yerinin %90’ından fazlasını oluşturan yalnızca iki grupta yoğunlaşmıştır; bunlar mağaza dışı perakendeciler (tuğla ve tıkla, katalog ve sadece oyun işletmeleri dahil) ve motorlu araç ve parça satıcılarıdır. 2000 ile 2001 yılları arasında perakende e-satışlar, toplam perakende satışların yalnızca %3’lük büyümesine kıyasla %22 büyüdü.

Çevrimiçi satışların en yüksek yüzdesine sahip ürün kategorileri, kitap ve dergiler ile elektronik ve ev aletlerini içerir. Bu, kitapların ve CD’lerin ilk çevrimiçi satın alma işlemleri için ortak öğeler olduğunu öne süren önceki araştırmalarla tutarlıdır.

Diğer ürün kategorilerinin daha deneyimli çevrimiçi alışverişçiler tarafından satın alınması daha olasıdır ve bu nedenle e-perakende girişi ve büyümesi için daha büyük potansiyele sahip olabilir.

Tüketiciler çevrimiçi satın almaya nasıl başlar? Bu soru, “malların, hizmetlerin ve bilgilerin tüketimiyle ilişkili İnternet ile ilgili herhangi bir etkinlik” olarak tanımlanan daha geniş bir çevrimiçi tüketici davranışı bağlamına yerleştirilebilir.

Ayrıca, “İnternet tüketimi (1) reklamlara maruz kalarak pasif olarak bilgi toplamayı, (2) hem göz atma hem de kasıtlı bilgi aramayı içeren alışverişi ve (3) belirli mal, hizmet ve bilgilerin seçimini ve satın alınmasını içerir”. 

Çevrimiçi tüketici davranışının, Web satıcıları tarafından sunulan satış sonrası faaliyetlere tepki vermeyi de içerdiğini öne sürerek bu tanımı genişletebiliriz. Tüketici sadakati, bu satış sonrası etkileşimlerle ilişkilendirilebilir.

Herhangi bir yeni mal, hizmet veya fikir için bazı B2C alıcılarının, bir yeniliğin piyasaya sürülmesinden sonra diğerlerinden daha erken satın aldıklarını not ediyoruz. Bu nedenle, özellikle bir e-ticaret satıcısına nasıl çekilebileceklerini anlamak için, yeniliğin yayılması için bir model kullanarak çevrimiçi alıcıların satın alma davranışlarını incelemek uygun olabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir