Çevrimiçi Pazar Alanları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çevrimiçi Pazar Alanları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

15 Kasım 2022 Trendyol pazar payı 2022 türkiye e-ticaret pazar payları 2022 Türkiye online pazar yerleri 0
Ticaret Disiplini

Çevrimiçi Pazar Alanları

Şirketler, teknik özellikleri gözden geçirmek ve yedek parça siparişi vermekten kullanıcı grubu tartışma forumlarına katılmaya kadar birçok türde satın alma sonrası destek için Web’i kullanır. Satın alma rutin olduğunda ancak zamanlama sistematik olmadığında, aşağıda açıklanan açık artırma türlerinden birini uygulayan B2B e-merkezleri veya çevrimiçi pazar alanları değerli bir eşleştirme işlevi gerçekleştirebilir.

Bir firmanın bir B2B çevrimiçi işini başarılı bir şekilde başlatmadan önce ele alması gereken sorunlar üzerinde düşünürken e-merkezleri tartışın. Bu fikirler, çevrimiçi alıcıları daha iyi anlamak için yararlıdır.

B2B müşterilerinin, tedarikçi ile gelişmiş iletişim, tam zamanında teslimat ile gelişmiş üretkenlik, ürün ve süreç tasarımında işbirliği, daha düşük maliyetle gelişmiş bilgi ve idari/operasyonel maliyet düşüşleri gibi avantajlar elde etmeyi umduklarını öne sürüyorlar.

Ayrıca, B2B çevrimiçi pazar yerlerinin çeşitli şekillerde tasarlanabileceğini de belirtiyorlar. Fazla envanteri düşük fiyatlarla satma eğiliminde olan vadeli müzayedeler, alıcıların bu envanter için teklif vermesini içerir. Ters müzayedeler, standartlaştırılmış ürünler üzerinde uzun vadeli sözleşmeler düzenlemek için teklif veren satıcılarla birlikte çalışır.

Açık artırmanın yönüne ek olarak, e-merkezler ya tek firmaları ve tek alıcıları içerebilir ya da birden çok alıcıyı, birden çok satıcıyı veya her ikisini bir araya getirebilir. Alıcılar, hangi tür B2B satın alma düzenlemesinin firma ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladığına karar verirken bu olası seçenekleri değerlendirmelidir, ancak ölçeğe göre getiriler, bu elektronik pazarlara katılımı birçok şirket için değerli kılmaktadır.

Tam zamanında envanter yönetiminin benimsenmesinin doğrudan satış kanalı olarak İnternet kullanımına nasıl bağlı olduğunu düşünmek öğreticidir. Firmalar, birkaç nedenden dolayı envanteri küçük tutmaya motive olurlar: (1) envantere bağlanan sermayenin maliyetini azaltmak; (2) kırılma, sigorta, depolama ile ilgili maliyetleri azaltmak; ve (3) değişen pazar koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneğinin geliştirilmesi gerekir.

Bununla birlikte, sık küçük teslimatların kullanılması, alım ve satım yapan firmalar arasında dikkatli bir koordinasyon gerektirir. İnternet ve diğer BT tesisleri (kurumsal kaynak planlaması gibi), şirketlerin bağımsız olarak yönetilen iki şirket arasında bile koordinasyonu ve yönetimi otomatikleştirmesine olanak tanır.

Bu nedenle tedarik zinciri içinde dikkatli koordinasyon giderek daha önemli hale geliyor Uzun vadeli ilişki alışverişi yapan firmalar, paketleme kararlarını, teslimat aracı ve depo konfigürasyonlarını ve depolama gereksinimlerini doğrudan ürün tasarım aşamasından itibaren koordine etmelidir.

Ancak envanterin yerine bilgi koymak için satın alma, e-ticaret alışverişini benimsemeli, maliyet avantajlarına ve gelişmiş zaman esnekliğine izin vermelidir.

Büyük firmaların başarılı B2B çevrimiçi ticareti tasarlama ve uygulama olasılığı küçük firmalardan daha fazladır. Bu mantıklıdır çünkü daha büyük firmalar, otomatikleştirilmiş tedarik zinciri yönetimi ve envanter kontrolünün (kurumsal yönetim sistemi gibi) kurulumunu gerektiren böyle bir yatırımdan daha fazla kazanabilir.

E-satın almayı benimseyen ve benimsemeyenler arasındaki farkları gözlemlemek için tasarlanmış bir çalışma, daha fazla sayıda satın alma çalışanı olan daha büyük firmaların benimseme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ayrıca, daha bilgi yoğun sanayi sektörlerindeki firmaların, daha az bilgi yoğun sektörlerdeki firmalara göre çevrimiçi satın alma olasılığı daha yüksektir.

Bu nedenle, e-satınalmadan en iyi şekilde yararlanabilecek firmalar, dijital veri aktarımından, gelişmiş tedarik zinciri verimliliğinden, ürün mevcudiyeti, envanter düzeyi, sevkiyat durumu ve üretim gereksinimleri ile ilgili gerçek zamanlı bilgilerden en çok yararlanan şirketlerdir.

Kısacası, kişilik gibi bireysel özelliklerin B2C İnternet’i benimsemesini sağlaması beklense de, yapısal ve ekonomik faktörler işletmeleri B2B e-ticarete geçmeye itiyor.

Bu tür faktörler, belirli envanter gerekliliklerini, satın alma türünün yeniliğini, spot pazarlara girme gerekliliklerini, tedarikçileri bir araya getiren tek bir merkeze sahip olmanın getirdiği faydaları, satış hacmini, firma büyüklüğünü ve pazardaki rekabeti içerir.


türkiye e-ticaret pazar payları 2022
Türkiye online pazar yerleri
Getir pazar payı
türkiye’de e ticaret istatistikleri 2022
Trendyol pazar payı 2022
e-ticaret sektör raporu
Online pazar yeri
dünyada e-ticaret istatistikleri 2022


Yenilikçi B2C Tüketicileri

Çevrimiçi tüketici davranışını tanımlamak, açıklamak ve etkilemek için kullanılan birçok yapı arasında tutumlar merkezi bir konuma sahiptir. Bunun nedeni, tutumların geleneksel olarak tüketici davranışını incelemek için yaygın olarak kullanılması, pazarlama yönetimi için teşhis bilgileri sağlaması, tanımlanması ve açıklanması kolay olması ve pazarlama stratejisinden etkilenebilmesidir.

Çevrimiçi satın almaya yönelik olumlu tutumların, ders kitaplarının çevrimiçi satın alınmasıyla ilişkili olduğunu gözlemleyin. Spesifik olarak, çevrimiçi ders kitabı satın alan öğrencilerin, satın almayan öğrencilere göre İnternet’in kullanımının kolay, hızlı ve güvenli olduğunu düşünme olasılığı daha yüksektir.

Ayrıca, siparişlerin doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirileceğinden daha emindirler; çevrimiçi tüccarların iyi iade politikaları olduğunu düşünüyorlar; ve çevrimiçi satın almanın fiziksel bir alternatiften daha iyi değer sunduğuna inanıyorlar. Bu bulguları yetişkin tüketicilerle doğrulayın ve ayrıca İnternet yenilikçilerinin diğer tüketicilere göre çevrimiçi satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu gözlemleyin.

Alana Özgü Yenilikçilik Ölçeği veya çevrimiçi satın alma konusuna göre biçimlendirilmiş DSİ kullanılarak yenilikçi çevrimiçi alıcıların tutumlarını ölçer. Bu altı maddelik kişisel bildirim ölçeği, bir tüketicinin belirli bir ürün kategorisine ilişkin yenilikçiliğini ölçmek için bir Likert yanıt formatı kullanır.

Sonuçlar, yenilikçi çevrimiçi alıcıların çevrimiçi alışveriş yapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir; Ayrıca, çevrimiçi satın alma yenilikçiliği, bu şekilde satın almış olanlar için çevrimiçi satın alma miktarıyla pozitif olarak ilişkilidir.

Ayrıca, erken benimseyenlerin, erken ve geç çoğunlukların ve geride kalanların tutumları karşılaştırıldığında, daha yenilikçi tüketicilerin çevrimiçi alışverişi geleneksel alışverişten daha hızlı, daha ucuz ve daha eğlenceli olarak görme olasılığı daha yüksektir. Ayrıca, çevrimiçi satın almanın daha güvenli olduğunu düşünüyorlar ve çevrimiçi satın alma becerilerine daha fazla güveniyorlar.

Bu bulguları, yenilikçi çevrimiçi alıcıların çevrimiçi olarak daha fazla satın aldıklarını ve çevrimiçi satın alma konusunda daha bilgili olduklarına inandıklarını gözlemledikleri daha sonraki bir çalışmada tekrar edin. Ayrıca, daha yüksek düzeyde İnternet yenilikçiliği, gelecekte çevrimiçi satın alma olasılığının daha yüksek olmasıyla ilişkilidir.

İnternet bilgisinin, daha sonra çevrimiçi satın almayla bağlantılı olan olumlu tutumlara yol açtığını gösteren kanıtlar sağlayın. Bu bulgu, çevrimiçi giyim satın alma üzerine yapılan bir çalışma ile desteklenmektedir. Bu analiz, çevrimiçi giyim alıcılarının, çevrimiçi giyim satın almayanlara göre giyim dışı ürünleri çevrimiçi olarak daha sık satın aldıklarını göstermektedir.

Yani, çevrimiçi giyim satın alanlar aynı zamanda diğer ürünleri de çevrimiçi olarak satın alırlar, bu da genel bir çevrimiçi satın alma modeli önermektedir. Çevrimiçi giyim satın alan tüketiciler, çevrimiçi satın almanın güvenli, hızlı ve eğlenceli olduğu tutumunu benimsiyor ve satın almayanlara göre çevrimiçi satın alma becerilerine daha çok güveniyorlar.

Genel olarak çevrimiçi olmayan alıcılardan daha fazla giysi satın almıyorlar, bu da satın almalarını mağazalardan ve kataloglardan siber uzaya kaydırma eğiliminde olduklarını gösteriyor. İnternet konusunda satın almayanlara göre daha yenilikçi ve daha bilgilidirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir