ÇİFT SİGORTA – KATKI VE PRİMİ İADESİ – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÇİFT SİGORTA – KATKI VE PRİMİ İADESİ – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Temmuz 2022 2 yerde sigortalı olmak 2022 Çift sigorta ne ise yarar Sigorta varken sigorta yapilirmi 0
TİCARET İÇİN ÖNEMLİ OLAN NEDİR?

ÇİFT SİGORTA – KATKI VE PRİMİ İADESİ

Çifte sigorta ve buna bağlı prim iadesi ve katkıya ilişkin yasal kurallar, sigortalının kâr değil, sadece tazminat hakkına sahip olduğu tazminat ilkesinden kaynaklanmaktadır. Sigortalının bir deniz poliçesinden kazanç sağlamasına izin verilmediği gibi, risk taşımayan veya sigorta konusunun deniz tehlikelerine maruz kalmadığı bir poliçe için primi alıkoymasına izin verilmeyen sigortacı için de aynı durum geçerlidir. 

Çifte sigorta

Çifte sigorta ile aşırı sigorta, ‘aynı serüven ve faiz veya bunların herhangi bir kısmı için sigortalı tarafından veya sigortalı adına iki veya daha fazla poliçe uygulandığında ve sigortalı meblağlar Yasanın izin verdiği tazminatı aştığında meydana gelir. Aynı güvence, aynı konuyu, aynı macerayı, aynı ilgiyi ve aynı tehlikeleri sigortalıyor.

Bu konulardan bir veya daha fazlasının farklı olduğu veya poliçelerden birinin herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu durumlarda çifte sigorta yoktur. Davasında verdiği bir yangın poliçesi de olsa genel hukuk tanımı, kuralın temelini açıkça açıklamaktadır. 

Bir deniz poliçesi durumunda, katkının yalnızca aynı kişi tarafından aynı haklara sahip bir sigorta olduğu durumlarda geçerli olduğu ve farklı kişilerin farklı haklara ilişkin olarak sigorta yaptığı durumlarda geçerli olmadığı kuralı mükemmel bir şekilde oluşturulmuştur.

Farklı sigortacılara sahip iki veya daha fazla poliçe yürürlükte olduğundan, sigortalıya s 32(2)(a) uyarınca ‘sigortacılardan uygun gördüğü sırayla ödeme talep etmesine, herhangi bir sigorta poliçesi alma hakkı olmaması kaydıyla izin verilir. Kanunun izin verdiği tazminatı aşan miktar’. Kıymetli veya kıymetsiz poliçe kapsamında tam tazminattan fazlasını alması halinde, tazminatı aşan tutar için kredi vermek zorundadır ve sigortacıların kendi aralarındaki katkı haklarına göre bu tutarı emanette tuttuğu kabul edilir.

Bir gemide çifte sigortanın son derece nadir olduğu söylenir, ancak bazen, yükün sigortasıyla ilgili olarak, kasıtlı olarak değil, kasıtsız olarak ortaya çıkar. Bu itibarla kargo sigortalarında yaygın olan “Artan Değer Poliçeleri”nin çifte sigortaya yol açmadığını söylemek gerekir. Çünkü böyle bir poliçede konu malın kendisi değil, artan değeridir.

Poliçeler ile Aşırı Sigorta

Sigortalı, standart tekne, kargo veya navlun poliçesine ek olarak bir ppi poliçesi alarak fazla sigorta yapabilir. Bu, tekne ve navlun politikalarına ek olarak, ödemeler ve tekne ve ödemeler ile ilgili ek değerli politikaların da sigortalı tarafından alındığı Gunford Davasında meydana geldi.

Lordlar Kamarası, ödemelere ilişkin sigortaların ppi poliçeleri olmasına rağmen, yine de çifte bir sigorta olduğunu, tekne ve navlun poliçelerinde kapsanan sigortaların da ödemeler poliçeleri tarafından kapsandığına karar verdi.

Ödemeler, navlun içinde zaten hesaba katılmış olan şeylerdi ve gemi enkaz haline geldiğinde bu poliçelerin ödemesi bir tazminat ödemesi değil, sigortalıya bu meblağda bir hediye olacaktı.

Açıkça çifte sigorta ile aşırı sigorta vardı. Ödeme politikaları kanunen geçersiz olsa da, sigortacı bunları yerine getirmeyi seçerse sigortalı yine de bu poliçeler kapsamında tazmin edilebilir.

Bununla birlikte, “yasanın izin verdiği tazminatı aşan herhangi bir meblağın geri alınmasını sağlamak için kendisi yasal olarak yararlanamazdı”. Meclis, tekne ve navlun sigortacılarının, önemli bir gerçeğin ifşa edilmemesi nedeniyle poliçelerinden kaçınma hakkına sahip olduğuna karar verdi: bahis poliçelerinin mevcudiyeti ve tutarları, ifşa edilecek önemli koşullardı.


2 yerde sigortalı olmak 2022
Çift sigorta ne ise yarar
Aynı anda iki yerde sigortalı olmak
Bir ayda 30 günden fazla sigorta
3 yerde sigortalı olmak
Sigorta varken sigorta yapilirmi
İki yerde sigortalı olmanın cezası
2 işte çalışmak yasal mi


Katkı

Çifte sigorta ile fazla sigorta yapılması durumunda, sigortacılar arasında da adalet gözetilmelidir. Her sigortacı, kendi zarar oranından fazla katkıda bulunmak zorunda olmamalıdır. Sigortacılar arasında konunun nasıl çözüleceğine ilişkin kuralları açıklar. Temel kural, ‘sözleşmeden sorumlu olduğu miktardan’ fazlasına maruz kalmamasıdır.

Prim iadesi

Bir sigortacı, riskteki payından fazla sorumlu değildir. Bunun sonucu, çifte sigorta ile fazla sigorta yaptıran bir sigortalının, çeşitli sigortacılara ödediği çeşitli primlerin orantılı bir kısmını geri alabilmesidir. Ancak böyle bir durumda prim iadesi talep etme hakkı, aşağıdaki durumlarda primin iade edilemeyeceği 84(3)(f) maddesindeki koşula tabidir:

(a) politikalar farklı zamanlarda uygulanır ve daha önceki bir politika herhangi bir zamanda tüm riski üstlenir; veya
(b) bir poliçede sigortalanan toplam tutara ilişkin bir tazminat ödenmişse, veya
(c) çifte sigorta sigortalı tarafından bilerek yapılır.

HALEFİYET

Rûh hakkının “tazminat sözleşmesinin zaruri bir durumu” olduğuna şüphe yoktur. Lord Justice Brett’in Castellian v Preston’daki sözleriyle, halefiyet, büyük tazminat yasasının bir doğal sonucudur’ ve bu ilkeden, bir sigortalının fiili kaybından fazlasını geri almasına izin verilmemektedir.

Kanunda, halefiyete ilişkin kanun, iki alt bölüme ayrılan s 79’da yer almaktadır. Alt bölüm 79(1), tam bir kayıp durumunda halefiyete ve kısmi bir kayıp olan 79(2) numaralı alt bölüme atıfta bulunur.

Halefiyet doktrini bir hukuk ve eşitlik kuralıdır:

‘Genel hukuk kuralı (ve bu apaçık adalettir), bir tazminat sözleşmesinin olduğu ve bir zararın meydana geldiği yerde, bu kaybı azaltan veya azaltan her şey, tazmin edenin ödemek zorunda olduğu miktarı azaltır veya azaltır; ve tazmin eden zaten ödemişse, o zaman, zararı azaltan herhangi bir şey, ödediği kişinin eline geçerse, zaten tazminatın tamamını ödemiş olan kişinin tazmin edilmeye hakkı olduğu bir hak haline gelir. 

İlkeyi aşağıdaki terimlerle tanımladı:

Sigortacıların hakları için, bir kişinin bir başkasını tazmin etmeyi kabul ettiği durumda, tazminatı yerine getirdiğinde, bunun için tüm yol ve araçlara muvaffak olacağına dair iyi bilinen hukuk ilkesi dışında hiçbir temel bilmiyorum. 

Bir zararın hallinde, tazmin eden, yani sigortacı, halefiyet kuralına göre, sigortalının yerine geçme hakkına sahiptir. Sigortalıya zararı ödedikten sonra, ‘kazaya neden olan kaza anından itibaren sigortalının bu konudaki ve bu konudaki tüm hak ve çözüm yollarına halef olur’. Bu işlemin amacı, sigortalının iki eliyle almasını engellemektir: Bir kez tazmin edildiğinde, aynı kayıp için iki kez tazmin edilmesine izin verilmeyecektir.

Unutulmamalıdır ki, bir ppi politikası bakımından halefiyet hakkı yoktur. Kanunen geçersiz olan politika yalnızca uygulanamaz olmakla kalmaz, bundan hiçbir hak elde edilemez.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir