Çin Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çin Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

4 Mayıs 2021 Çin hukuk sistemi Çin hukuk sistemi nedir Cin Mahkemesi Çin Medeni Kanunu Nişantaşındaki hukuk büroları 0
Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Çin Hukuku

Geleneksel Çin toplumu, diğer Konfüçyüs medeniyetleriyle ortak olarak, Batı hukuk sistemlerinin altında yatan fikirlerle kurulan bir hukuk sistemi geliştirmedi. Konfüçyüsçülük, evrensel ve eşit olarak uygulanan herhangi bir sabit kurallar sistemine yoğun bir muhalefet olan ‘li’ kavramını benimsedi.

Çinli “hukukçular”, Konfüçyüsçü “li” nin organik düzeninin yerine “yasaya göre kural” (“fa”) savunarak bu Konfüçyüsçü ikna felsefesinin siyasi otoritesini zayıflatmaya çalışsalar da, ikincisi Çin’e hakim olmaya devam ediyor.

Çin’in muhteşem modernizasyonu, ekonomik ve finansal gelişimini kolaylaştıran kanunlara ihtiyaç duydu. Ancak bu yeni hukukçuluğa, Batı çizgisinde hukuk için ideolojik bir taraftarlık eşlik etmedi.

Modern Çin’de hukukun rolü kesinlikle araçsal ve pragmatik olmaya devam ediyor. Sistemi esasen sivildir ve bu nedenle büyük ölçüde kodlanmıştır, ancak bu henüz ne hukuka daha fazla itibar ya da Komünist Partinin kontrolünde bir azalma sağlamamıştır.

Çin’de Hukukun Geleceği

Mevcut ekonomik reformların bir sonucu olarak ekonomik ve sosyal değişimler Çin’i kasıp kavururken, geleneksel hukuk kültürün kapalı unsurlarının sosyal bağlamının zamanla daha uygun bir bağlamla değiştirileceğini öne sürmek isterim. liberalizm, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile daha tutarlı unsurlar.

Böylece, Çin geleneğinin Konfüçyüsçü yardımseverlik, ahlaki kendi kendini yetiştirme ve sessiz ama bitmeyen ruhsal uyum arayışı gibi açık unsurlarından ilham alabilen ve bunlardan ilham alan gençleşmiş bir Çin kültüründe yerlerini bulacaklar.

Hukukun Cazibesi

Adaletsizlikten mağdur olan bireyler sıklıkla şu şikayette bulunur: buna karşı bir yasa olmak! ‘Sorunlarımızı çözmek için yasaya bakma konusunda anlaşılabilir bir eğilim var. Ve yasanın bir çare sağlamadaki başarısızlığı, bir hayal kırıklığı ve öfke duygusu uyandırabilir.

Yine de antisosyal davranışın yasal düzenlemesi göründüğü kadar basit değildir, tıpkı Bölüm 6’da teknoloji yasasına yönelik zorluklar düşünüldüğünde açıklığa kavuşturulmalıdır. bu panzehiri kanuna aşırı inancı için reçete eden büyük Amerikan yargıç Learned Hand şuna dikkat çekmiştir:

Umudumuzu çok fazla anayasalara, kanunlara ve mahkemelere dayandırıp bırakmadığımızı sık sık merak ediyorum. Bunlar yanlış umutlardır; inan bana bunlar sahte umutlar. Özgürlük, erkeklerin ve kadınların kalbindedir; orada öldüğünde, hiçbir anayasa, hiçbir hukuk, hiçbir mahkeme ona yardım etmek için pek bir şey yapamaz. Orada yatarken, onu kurtarmak için hiçbir anayasaya, hukuka, mahkemeye ihtiyacı yoktur.

Bu iddianın geçerliliği veya başka türlüsü, bu sayfalarda açıkça görülmelidir.

Çin hukuk sistemi
Çin ceza kanunu
Çin hukuk sistemi nedir
Çin’de basın özgürlüğü
Nişantaşındaki hukuk büroları
Çin Medeni Kanunu
Sosyalist hukuk sistemi
Cin Mahkemesi

Hukukun İşlevleri

Futbol, ​​satranç, briç kuralsız düşünülemez. Sıradan bir poker kulübü, üyelerinin uyması beklenen, üzerinde mutabık kalınan kurallar olmadan çalışamaz. Bu nedenle, daha büyük sosyal gruplar halinde oluştuklarında, insanların her zaman yasalara ihtiyaç duyması şaşırtıcı değildir.

Kanun olmadan toplum zar zor düşünülebilir. Maalesef egoizme eğilimliyiz. Hukukun özgürlüğümüze getirdiği kısıtlama, bir toplulukta yaşamak için ödediğimiz bedeldir. Büyük Romalı avukat Cicero, “Biz hukukun köleleriyiz” diye yazmıştı, “özgür olabilelim”.

Ve kanun, sosyal ve politik ilerlemeyi büyük ölçüde kolaylaştıran güvenliği ve kendi kaderini tayin hakkını sağlamıştır. “Kanun ve düzen” klişesi, belki de daha doğru bir şekilde “düzen için yasa” olarak ifade edilir. Kanun olmadan, düzenin ulaşılamayacağı yaygın olarak varsayılmaktadır.

Ve düzen ya da şimdi popüler olarak ‘güvenlik’ olarak adlandırılan şey, çoğu hükümetin temel amacıdır. Üyelerinin refahını korumayı amaçlayan bir toplumun temel ön şartıdır.

Thomas Hobbes, birden fazla öğrenci bu atasözü “iğrenç, İngiliz ve kısa” olarak nitelendirmesine rağmen, sosyal sözleşmeden önce doğal durumunda insanın durumunun “yalnız, fakir, iğrenç, vahşi ve kısa” olduğunu beyan etti. Hobbes, düzeni ve güvenliği korumak istiyorsak, hukuk ve hükümetin gerekli olduğunu savunuyor.

Bu nedenle, toplumsal sözleşme gereği, düzenli bir toplum yaratmak için doğal özgürlüğümüzü teslim etmemiz gerekiyor. Onun felsefesi bugünlerde bir şekilde otoriter olarak görülüyor ve düzeni adaletin üstünde tutuyor. Özellikle teorisi, gerçekten de, itiraf ettiği amacı, kötü niyetli hükümetlere karşı bile devrimlerin meşruiyetini zayıflatmaktır.

Zihinsel olarak temelde eşit olduğumuzu kabul ediyor ve fiziksel olarak: en zayıfın bile en güçlüyü öldürme gücü vardır. Bu eşitliğin anlaşmazlığa yol açtığını öne sürüyor. Ona göre, üç ana nedenden ötürü kavga etme eğilimindeyiz: rekabet (sınırlı malzeme temini için), güvensizlik ve şan (güçlü itibarımızı korumak için düşmanca kalıyoruz).

Çatışmaya olan eğilimimizin bir sonucu olarak, Hobbes, hiçbir ahlakın olmadığı ve herkesin daimi korku içinde yaşadığı, herkese karşı doğal bir sürekli savaş durumunda olduğumuz sonucuna varır. Bu savaş hali sona erene kadar herkes, başka birinin hayatı da dahil olmak üzere her şeye hakkına sahiptir. Elbette düzen, hukuk öyküsünün işlevlerinin yalnızca bir parçasıdır.

Adalet

Hukuk, düzeni tartışmasız korusa da, hayati bir amacı daha vardır. 20. yüzyıl İngiliz hakimi Lord Denning’in sözleriyle:

Gördüğüm kadarıyla yasanın iki büyük amacı vardır: düzeni korumak ve adaleti yerine getirmek; ve ikisi her zaman çakışmaz. Eğitimi düzene yönelik olanlar, adaletin önüne kesinlik koyarlar; oysa eğitimi mağduriyetlerin giderilmesine yönelik olanlar, kesinliğin önüne adaleti koyarlar. Doğru çözüm, ikisi arasında uygun dengeyi sağlamaktır.

Adalet arayışı, herhangi bir hukuk sisteminin merkezinde yer almalıdır. Hukukun adaletle sanal denkleminin uzun bir tarihi vardır. Yunan filozoflarının yazılarında, İncil’de ve Roma İmparatoru Jüstinyen’in kanun kodlamasında bulunur.

Bununla birlikte, adalet kavramının analizinde netlik arayışı sorunsuz olmamıştır. Hem Platon hem de Aristo, onun temel özelliklerini aydınlatmaya çalıştı. Nitekim, Aristoteles’in yaklaşımı adalet tartışmalarının çoğu için fırlatma rampası olmaya devam ediyor. Adaletin, eşitsizlikleriyle orantılı olarak eşitlere eşit ve “eşitsizlere” eşit muameleden ibaret olduğunu savunuyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir