İnsan Hakları İhlali – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İnsan Hakları İhlali – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

9 Ekim 2021 0

İnsan Hakları İhlali – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Senaryolar

İnsan haklarının misilleme yoluyla askıya alınmasının yasallığını desteklemek için hangi farklı argümanların geliştirilebileceğine ilişkin iki senaryo tasarlanabilir. İlk senaryo, karşı önlemlerin hedefi ile ilk ihlalin faili arasındaki dayanışma kavramına dayanmaktadır. Dayanışma, karşı tedbirlerin meşruiyeti için asgari bir gereklilik olarak anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, bir devlet, başka bir ülkede insan haklarının ihlaline karşılık olarak kendi vatandaşlarının insan haklarını askıya almayı haklı gösteremez, çünkü eski devletin nüfusu ile ilk ihlali yapan yabancı devlet arasında hiçbir dayanışma yoktur.

Aksine, ihlal eden bir devlet ile kendi vatandaşları arasındaki bağlantıların, üçüncü devletler tarafından belirli insan haklarının, en azından insan haklarını ihlal eden rejimle bağlantılı bireylerinkilerin askıya alınması şeklinde karşı önlemleri haklı çıkarabileceği iddia edilebilir. Haklar. Gerçekten de, bir devletin başka bir devletin vatandaşlarına karşı, genellikle herhangi bir ihlal türüne cevaben özel mülkiyetin dondurulması veya alınması şeklinde karşı önlemler alma hakkına sahip olduğu önermesine hem devlet uygulamasında hem de doktrinel yazılarda destek vardır. 

Örneğin, Birleşik Krallık, 1956 Süveyş krizi sırasında Mısır vatandaşlarının ve 1982 Falkland savaşı sırasında Arjantinlilerin özel varlıklarını, 1980’de İranlı Birleşik Devletleri’nin yaptığı gibi dondurdu. Vatandaşlık devleti bir insan hakları ihlali gerçekleştirdiğinde, devletler yabancı uyruklulara karşı ayni karşılık vermiştir.

Örneğin, Haziran 1967’de Fildişi Sahili Hükümeti, Fildişi Sahili Hükümeti’ne göre Gine’nin kendi vatandaşlarını yasadışı olarak elinde bulundurması nedeniyle, o ülkeye plansız bir iniş yaptıkları sırada Ekvator Ginesi’nin üç vatandaşını ele geçirdi. Fildişi Sahili, üç ay sonra, ancak Ekvator Ginesi boyun eğip tutuklu Fildişilileri serbest bıraktıktan sonra, Ginelileri serbest bırakmayı kabul etti.

Örnekler arasında belki de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki İranlı öğrencilerin rehine krizi sırasında uygulanan ve açıkça misilleme ve ayrımcı bir uygulama olan idari tacizi de yer alabilir. Bu ilk senaryoya karşılık gelen karşı önlemlerin tartışmalı yasallığı, takip eden tartışmada incelenmektedir.

Açık insan hakları ihlalleri nedir
türkiye’de insan hakları ihlalleri örnekleri 2020
türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri
İnsan Hakları ihlali örnekleri
Temel insan Hakları ihlalleri Nelerdir
Güncel insan hakları sorunları
Dünya insan hakları ihlalleri sıralaması
İnsan Hakları ihlali Nedir

İkinci olası senaryo, karşı önlemlerin yasallığının dayanışmanın varlığına değil, karşı önlemlerin hedefi ile ilk ihlalin yazarı arasındaki bir kimliğe dayanması bakımından birinciden ayrılır. Başka bir deyişle, karşı önlemler doğrudan insan hakları ihlalinin sahibine yöneliktir.

Çoğu durumda, elbette, ihlalden sorumlu belirli kişiler, uluslararası hukuka uymaya zorlamak isteyen devletin yasal veya fiziksel erişiminin ötesinde olacaktır. Bununla birlikte, bireyler ulaşılabilecek mesafedeyse, üçüncü bir devletin insan haklarını etkileyen karşı önlemleri alıp alamayacağı ve ne ölçüde uygulayabileceği sorusu ortaya çıkar.

Örneğin, bir devlet, kendi vatandaşlarından birinin kendi ülkesine yeniden girmesini engelleyebilir mi, normalde Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 12(4). başka bir ülkede insan hakları ihlali mi?

Sorumlu kişilerin erişilebildiği durumlar dışında, karşı önlemler genellikle bir kişiyi veya küçük bir grubu herhangi bir kesinlikle hedef almak için çok açık bir araçtır. Bu, özellikle karşı önlemlerin insan haklarının askıya alınması şeklini alması durumunda geçerlidir.

“Üçüncü nesil” olarak adlandırılan kolektif hakların ortaya çıkması, insan haklarına ilişkin karşı önlemlere yeni bir unsur getirdi. Tam da bu kolektivite tarafından işlenen ciddi bir ihlale yanıt olarak toplu hakların fiilen askıya alınabileceği düşünülebilir.

Kendi kaderini tayin hakkı için mücadele eden ulusal kurtuluş hareketleri örnek olarak alınabilir. Kendi kaderini tayin hakkı, üçüncü devletlerin ulusal kurtuluş hareketini tanıma veya başka bir şekilde yardım etme yönünde pozitif bir görev oluşturduğu şeklinde yorumlanırsa, o zaman Birleşik Krallık, terörizme başvuran hareketleri karşı önlem olarak tanımama politikasını haklı gösterebilir.

Daha genel olarak, Filistin Otoritesi örneğinde olduğu gibi, insan haklarının kitlesel veya sistematik ihlaline karışmış bir organ tarafından temsil edilen bir halk, tek taraflı hareket eden diğer devletler tarafından kendi kaderini tayin hakkını kullanma hakkından reddedilebilir.

Devlet uygulamasının yukarıda belirtilen iki senaryodan herhangi birine karşılık gelen nadirliği göz önüne alındığında, yukarıdaki analiz bu tür bir karşı önlemin lex lata analizi kisvesi altında değil, daha çok eklemlenmedeki karşılıklılığın yerinin teorik bir keşfi olarak sunulmaktadır. karşı önlem olarak insan haklarının askıya alınmasının nihai olarak reddedilmesi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, geleneksel veya geleneksel hukuktan türetilen insan hakları standartlarını ihlal eden karşı tedbirlerin meşruiyetine ve yasallığına karşı bir takım itirazlarda da bulunulabilir.

Ayrımcılık

Önce insan haklarına bakarsak, yukarıdaki senaryolardan herhangi birinde karşı önlemlerin alınmasının belirli normları ihlal etmesi olasıdır. Her iki senaryoda da tedbirlerin başka bir devletin vatandaşlarına yönelik olduğu göz önüne alındığında, iki ayrı soru ortaya çıkıyor: birincisi, yabancılar örf ve adet hukuku uyarınca insan haklarından ne ölçüde yararlanıyor ve ikincisi, uyrukluğa dayalı ayrımcılığa da izin veriliyor mu?

Birinci noktaya yanıt olarak, insan hakları genellikle milliyet temelinde herhangi bir ayrım yapılmadan verilir. Bu nedenle devletler, yurttaş, belirli insan hakları sözleşmesine taraf olabilecek veya olmayabilecek diğer devletlerin vatandaşları veya vatansız bireyler olmalarına bakılmaksızın kontrolleri altındaki tüm bireylere ilişkin insan hakları standartlarını da korumalıdır.

Demokratik haklar ve kişinin kendi ülkesine girme hakkı dahil olmak üzere vatandaşlara veya toplu sınır dışı edilmeye karşı koruma ve yasal süreç olmaksızın sınır dışı edilmeye karşı koruma gibi yabancılara yalnızca çok az sayıda hak saklıdır. Karşı önlemler, yabancıların sahip olduğu insan haklarının askıya alınmasını içerir, bunun altında kalan herhangi bir şey, uluslararası hukuk tarafından yasaklanmayan yalnızca misilleme önlemleri de oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir