Çocuklarda Cinsel İstismar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çocuklarda Cinsel İstismar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

25 Temmuz 2021 0

Çocuklarda Cinsel İstismar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Çocuklarda CI tekniğini kullanmada sorunlar Köhnken ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir. (1991)28, CI’nin konfabulasyonu arttırdığını bulmuştur. Memon ve diğerleri tarafından yapılan bir İngiliz çalışması. (1993), görmeleri test edilirken videoya kaydedilen 6 ila 7 yaşındaki çocuklarla 2’ye 2 (görüşme tipi: CI, standart) (test aşaması: iki gün, altı hafta) kullandı.

Kameraman, çocuklar göz testine gelirken kendilerine isimleriyle tanıtılan bir yabancıydı. Çocuklardan olayın ayrıntılarını ve kameramanın görünüşünü hatırlamaları istendi. Memon et al. Etkinliği değerlendirmek için kullanılan ölçümden bağımsız olarak, standart görüşme ile karşılaştırıldığında, çocuklarla kullanıldığında CI’nin göreli etkinliğinde hiçbir fark olmadığını bulmuştur.

Bu bulgunun tek istisnası, CI’nin nesnelerin ve insanların konumları hakkında önemli ölçüde daha fazla bilgi ortaya çıkarmasıydı (s. 7). Memon ve ark. Yazarların kendilerinin de kabul ettiği çalışma, deneklerin hatırlama tanıdık bir ortamda test edilmiş olması nedeniyle, deneklerine bunu yapmamaları talimatı verildiğinde, deneklerin bağlamı eski haline getirmiş olabileceğidir.

Memon ve ark. (1993) ve CI’nin etkililiğine karşı standart görüşme ile ilgili diğer CI çalışmaları (örneğin, Fisher ve diğerleri, 1994; Geiselman ve diğerleri, 1993), ‘etkililiğin’ nasıl ölçüldüğüne ilişkin farklılıkları yansıtır.

Memon et al. Geiselman ve Fisher, CI’yi daha etkili olarak bildirirken etkinlik ölçütü olarak her zaman toplam doğru bilgiyi kullanmışlardır; ancak, ‘orantılı doğru’ ölçü kullanıldığında, CI’nin etkinliği ile standart görüşme arasında önemli bir fark bildirilmemiştir.

Bu tür çalışmalar için standart bir puanlama sisteminin yokluğunda, tutarsız bulgular kaçınılmazdır ve CI tekniğinin değerlendirmeleri sonuçsuz kalır.

Milne et al. (1994), 8 ila 10 yaş arası çocuklar için CI’nin gözden geçirilmiş versiyonunun etkinliğini inceledi. Kişi ayrıntıları söz konusu olduğunda, CI çocukların daha fazla yanlış hatırlama ve konfabulasyon gösterdiğini buldular; İlk serbest hatırlamanın ardından yapılan sorgulamada, CI çocukları yapılandırılmış görüşme çocuklarına göre yüzde 20 daha doğru bilgi verdi.

Erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı nasıl anlaşilir
Cinsel istismara uğrayan çocuğun ifadesi
Cinsel istismara uğrayan çocuğun ifadesi nasıl alınır
Çocuğun çocuğa cinsel istismarı
Cinsel istismara uğrayan çocuğun tedavisi
İstismara uğrayan çocuğa nasıl yardım edilmeli
Fiziksel istismara uğrayan çocuğa nasıl yardım edilmeli
Çoçuk cinsel istismarı Nedir

CI ile çocuklarla görüşmenin müteakip müstehcen sorgulamanın etkisini azalttığı da bildirildi. Wark ve ark. (1994), Milne ve diğerlerinde kullanıldığı gibi CI’nin gözden geçirilmiş versiyonunu kullanmıştır. (1994) 8 ve 9 yaşındaki çocuklarla yaptığı çalışmada oldukça benzer bulgular bildirmiştir.

Wark et al. bununla birlikte, olaydan on bir gün sonra hatırlama test edildiğinde CI ve yapılandırılmış görüşme çocukları arasında önemli bir fark olmadığını da buldu CI yalnızca, olaydan iki gün sonra hatırlama test edildiğinde yapılandırılmış görüşmeden daha fazla bilgi üretti.

Benzer şekilde, Memon ve ark. (1997), çocuklarla iki günlük bir gecikmeyle görüşüldüğünde, ancak yirmi günlük bir gecikme olmadığında değil, açık uçlu hatırlamada CI’nin daha doğru bilgilere (ve hatalara) yol açtığını buldu.

Bahsedilen çalışmalara dayanarak, CI’nin çocuklarda yararlılığını destekleyen ampirik kanıtların kesin olmadığı sonucuna varılabilir. Bu, CI’nin, farklı yaşlarda ve farklı ülkelerde, yani Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, Fransa ve İspanya’da görüşülen farklı türde kişilerle doğru hatırlamayı artırdığının gösterildiğini inkar etmek değildir.

Cinsel İstismar Vakalarında Çocuklarla Görüşme

Çocukların cinsel istismarına ilişkin yanlış iddiaları ve yalan yalanları en aza indirme ihtiyacı göz önüne alındığında, çocuklarla yeterli görüşme yapmanın önemi ne kadar vurgulansa azdır. Bu gibi durumlarda görüşmecinin cinsel gelişim, çocukların cinsel istismara uğramasının çeşitli yolları hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve “onlarla uygun ve hassas bir şekilde etkileşim kurma konusunda uzman bilgisi” olması zorunludur.

Yuille et al. Bir görüşmecinin bir çocuğun telkin edilebilirliği konusunda endişeleri varsa, görüşmecinin cevaplarına güvenilip güvenilemeyeceğine karar vermek için görüşmeyi bitirmeden önce alakasız konular hakkında birkaç soru sormasını tavsiye ederiz.

Bruck ve Ceci, Michaels davasındaki amicus özetlerinde, aşağıdakilerin telkin edilebilirlik etkilerinin risklerini azalttığı sonucuna varmıştır:

• Bir çocuğun raporu, birden çok görüşmeden sonra tek bir görüşmeden sonra.
• Çocuğa yönlendirici olmayan sorular sormak.
• Görüşmecinin doğrulayıcı bir önyargısı olmaması, yani körü körüne tek bir hipotezi izlememesi.
• Bir çocukla aynı veya farklı görüşmeler sırasında kapalı uçlu evet/hayır sorularını tekrarlamamak.
• Görüşmeyi yapan kişi sabırlıysa, yargılayıcı değilse ve talep özellikleri yaratmaya çalışmıyorsa, başka bir deyişle, herhangi bir şekilde, incelikli veya başka türlü, çocuğu bir soruyu belirli bir şekilde yanıtlamaya yönlendirmez.

Yuille et al. (1993:99–100) “Adım Bilge Görüşme” olarak bilinen yöntemlerini kullanmayı savunur. Görüşme sırasında bir dizi dokuz adımdan oluşan ve kontaminasyonu en aza indirirken hatırlamayı en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan, düşündürücü olmayan bir görüşme yöntemidir.

Dokuz adım şunlardır:

1 Rapor oluşturma.
2 İki özel olayın geri çağrılmasını istemek.
3 Doğruyu söylemek.
4 Endişe konusunun tanıtılması.
5 Ücretsiz anlatı.
6 Genel sorular.
7 Spesifik sorular (gerekirse).
8 Mülakat yardımcıları (gerekirse).
9 Görüşmeyi sonuçlandırmak

Yuille eayrıca bir araştırma görüşmesinin dört ana hedefini listeler:

1 Çocuk için soruşturmanın travmatik açıdan en aza indirilmesi.
2 İddia edilen olay/lar hakkında çocuktan maksimum bilgi alınması.
3 Söz konusu olay/olaylar için çocuğun hafızasındaki görüşme kontaminasyon etkilerini en aza indirmek.
4 Soruşturma sürecinin bütünlüğünü korumak
Adım adım yöntemi ‘Bildirim’ ile birleştirmeyi önerirler.

Geçerlilik

Analiz’. Marxsen et al. (1995), ‘Adım adım protokol, Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok yerinde hem polis hem de çocuk koruma çalışanları tarafından resmi olarak kabul edilmiştir’.

Birleşik Krallık’ta çocukların kanıtlarıyla ilgili konulara ilişkin Pigot (1989) Raporu, aslında adım adım görüşme yönteminin ulusal bir standart olarak benimsenmesini tavsiye etmişti.

İngiltere’deki Liverpool Üniversitesi’nde, genel olarak çocukları ve özellikle cinsel istismar iddialarını içeren davalarda kanıt toplamaya yönelik başka bir sistematik yaklaşım geliştirilmiştir.

İngiltere’deki Liverpool Üniversitesi’nde. Bu özel model, ‘Sistematik Kanıt Toplama Yaklaşımı’ (SAGE) olarak bilinir ve Birleşik Krallık’taki Cleveland Soruşturması gibi olaylara ve Ceza Adaleti Yasası ile çocukların kanıtlarına ilişkin reformlara yanıt olarak geliştirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir