Coğrafi Dolaylı Pazarlama Düzeyi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Coğrafi Dolaylı Pazarlama Düzeyi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

12 Ekim 2022 Demografik çevre faktörleri Mikro ve makro çevre faktörleri PAZARLAMA İlkeleri ve Yönetimi 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

Bölgenin Tanımı ve Coğrafi Dolaylı Pazarlama Düzeyi

Coğrafi analiz, araştırma ve hedef müşterilerin belirlenmesi için önce (bölgelerin analizi) veya daha sonra (bireylerin konumu) olabilir. Coğrafi analiz, tüketiciler ve genel nüfus arasındaki temsil boşluklarının araştırılmasına dayandığından, coğrafi çalışma alanının büyüklüğü ve konfigürasyonu sonuçları güçlü bir şekilde etkiler. Bölgeyi tanımlamanın bu ikilemi, kullanılacak mekansal ölçek sorunuyla uğraşmadan önce geliştirilecektir.

Bölgelerin Tanımı

Mekansal analizin amacı, tekrar eden ve önemli fenomenleri gözlemlemektir. Pazarlama bağlamında bu, bir coğrafi bölgenin sakinlerinin özelliklerini belirleme sorunudur. Sosyo-mekânsal sınıfın bu homojenliğinin iki açıklaması vardır. İlki, doğası gereği determinist, konumun bireyi etkilediğini varsayar.

Sosyal grupların oluşumuna ilişkin teorilerden ilham alan ikincisi, tanıdık “kuş tüyü kuşların bir araya gelmesi” ifadesiyle özetlenebilir. Sebep ne olursa olsun, bir bölgedeki mevcudiyet ile tüketicilerin özgüllüğü arasındaki bu korelasyon, coğrafi bölümlemelerin uygulanmasını haklı çıkaran birkaç kez doğrulanmıştır.

Bu nedenle, ekonomik olarak imtiyazlı bölgelerin veya kırsal alanların sakinleri için, pazarlama karması planındaki coğrafi uyum stratejileri tüm özelliklerini kapsar.

Ancak, sosyo-mekânsal sınıfların önemli özelliklerini tespit etme şansına sahip olmak ve operasyonlar sırasında kullanılabilir olmaları için çözülmesi gereken temel sorun, mekanın ticari olarak uyumlu bölgelere ya da içinde bulundukları bölgelere bölünmesidir. firmanın ticari ve pazarlama yaklaşımı aynı anda ayarlanabilmekte ve standartlaştırılabilmektedir.

Bu ayrımların oluşturulmasında kullanılan ölçütler, ele alınan mekanın sabit özelliklerine atıfta bulunabileceği gibi, bu mekanda ikamet eden bireylerin pratiklerine de dayandırılabilir. Bir kez daha, bu iki seçeneği birbirinden ayırıyoruz, ticari uygulamada bölgesel sınırlar her zaman bir kriter kombinasyonunun sonucudur.

Mekânla bağlantılı kriterlere dayanan bölgesel bölünme seçimi, nispeten istikrarlı sınırlara sahip olma ihtiyacına karşılık gelir. Kullanılan kriterler arasında özellikle idari kriterler, jeofizik ve iklim kriterleri ve insan faaliyetine dayalı kriterler ayırt edilebilir.

Bölgelerin istikrarlı bir tanımını elde etme kaygısı, özellikle, herkes için ve uzun bir süre için tasarlanmış bir mekansal bölünme önerme görevi olan kurumsal örgütlerin ikilemiyle ilgilidir. Bunu yapmak için, bu kuruluşlar çoğunlukla mevcut idari sınırlara güvenirler.

Insee, ekonomik veya sosyo-demografik bilgilerin yayılmasının mekansal birliğinin tüm uygulamalara (yerel yönetim, kamu işletmeleri, geliştiriciler, ticari işletmeler, vb.) .

Bununla birlikte, kullanılan sınırlar, Fransız Devrimi’ne kadar uzanan jeo-idari bölümlerin sınırları olarak kalır. Bu idari sınırlar, Fransız topraklarının uzamsal bölünmesini gerçekleştirmek için genellikle tutarlı doğal sınırlar kullanıyorsa, daha rafine seviyelerde her zaman anlamlı değildir.

Bunlar yadsınamaz çünkü idari altyapının ve posta dağıtım firmalarının işleyişi özünde bu bölümlerle bağlantılıdır, ancak bunlar yeterli değildir. Kullanılabilecek diğer kriterlerin yanı sıra, jeofizik ve iklimsel yönler, bölgeyi bölmek için ilginç bir yaklaşım sağlar.

Jeofizik kriterler, doğal engeller ve mesafeler dikkate alınarak sürenin (erişim süreleri, teslimat süreleri, müdahale süreleri vb.) hesaplanmasına ve özellikle sınırların çizilmesine olanak tanır. Bu sınırlar arasında bazıları doğal unsurlara (nehirler, dağlar vb.) karşılık gelmemektedir.


PAZARLAMA İlkeleri ve Yönetimi Pdf
Makro çevre faktörleri
Mikro ve makro çevre faktörleri
Pazarlama Nedir
Makro çevre nedir
Mikro çevre faktörleri
Demografik çevre faktörleri
Makro çevre faktörleri örnekleri


Kentsel ölçekte, geniş bir bulvar, tüketicilerin kaçınacağı veya geçmeyi düşünmeyeceği bir sınırı temsil edebilir. İster çok uzakta bir yaya geçidi arama ihtiyacı olsun, ister trafiğin bir ışıkta durmasını bekleme gerekliliği, ister daha basit bir ifadeyle, sürekli olarak caddenin diğer tarafında görsel bir perspektifin olmaması olsun. araçların geçişi, kentsel düzeyde, doğrudan pazarlama kampanyalarını optimize etmek için dikkate alınması gereken “sınırlar” mevcuttur.

Mağaza veya acente, geçilmesi zor olarak algılanan bir sınırın diğer tarafında yer alıyorsa, bir mahallenin sakinleriyle veya hatta karşı kaldırımda iletişim kurmanın ne faydası var? Son olarak, iklim kriterleri, coğrafi alanın meteorolojik özelliklerinin tanımlanmasına izin verir.

Bu bölümler, özellikle teklif yerel iklim koşullarının bir işlevi olduğunda (açık hava spor aktiviteleri ve hatta kapalı spor tesisleri, giyim türleri, değişen kalorifik düzeylerde yiyecekler vb.) uygun olduğunda geçerlidir.

Giderek artan bir şekilde tutarlı ve nitelikli bir bölge ağına sahip olmak için, bölgenin tanımı, insan faaliyetlerini tanımlayanlar ve altyapılarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere diğer kriterlerle desteklenmelidir. İnsan faaliyetlerinin önemini tanımlamada en geleneksel olarak kullanılan kriterler arasında, kentleşme oranı kilit bir değişkendir.

Bu kentsel/kırsal ayrımı, çeşitli bireysel tüketici uygulamalarıyla ilgili güçlü bir farklılaşma potansiyeline sahiptir. Kentliler için boş zaman ve seyahatin önemi, kırsal çiftler arasında daha geleneksel rollerin değerleri ve bölünmesi, tek ebeveynli evlerin aşırı temsili ve büyük yığınlarda boşanma vb. eksiksiz olmak.

Teklifin lojistik ve dağıtım yöntemleri, bitişik altyapıların (dağıtım ağı, medya kapsamı, karayolu erişilebilirliği ve akademik kuruluşlar) kalitesini ve seviyesini tanımlayan kriterlerle ne kadar uyumluysa, ticari teklifin o kadar olasıdır. firma çeşitli senaryoların nesnesi haline getirilebilir.

Bu kriterlerin yararlı olduğu zaten kanıtlanmış olsa bile, Fransız ulusal topraklarını kapsayan çizilmesine izin verdikleri haritalar, sakinlerin hareketliliğindeki keskin bir artışın sonucu olarak geçmişte olduğundan daha az istikrarlı olma eğilimindedir.

Hareketlilik düzeyinin düşük kaldığı diğer ülkelerde, doğrudan pazarlama medyasına tepkilerinde bireyler arasında ayrım yaptıklarından, bunlar hala özellikle önemlidir.

Öte yandan, Fransa da dahil olmak üzere sanayileşmiş ülkeler kendilerini yeni bir bölgesel dinamiğe uyarlamalıdır. Bu bağlamda, bir nitelikler ağına göre bölme, ilginç bir tamamlayıcı bakış açısı sunabilir.

Etkili kısıtlamaları kapsadıkları ve gerçek meseleleri ifade ettikleri için anlamlı olan önceki ayrımları sorgulamadan, ikinci seçenek, bölgeyi karakteristik ağların (ikamet, meslek, satın alma, boş zaman), temsillerin, değerlerin ve ilişkilerin üst üste binmesi olarak tanımlamayı önerir. kimlikler.

Tüketiciyi merkeze alan bu seçenek, uygun pazar bölümlendirmelerini gerçekleştirmek için bölgenin bazen yetersiz idari ve normatif kalibrasyonlarından uzaklaşmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bir pazarın ulusal veya topluluk düzeyinde kalibre edilmesi, onu idari ve düzenleyici bakış açısından homojen bir alanda özümseme avantajını sunar, ancak tüketicilerin gerçekten homojen bir görünümünün elde edilmesine izin vermez.

Uygulamada, bir firma Alsaslıların ihtiyaç ve uygulamalarını Breton yurttaşlarının veya denizaşırı ülkelerdekilerle uygun şekilde ilişkilendirebilir mi? Endülüs’ten bir İspanyol ile Hollanda Valonunu bir araya getirebilir miyiz? Farklılıklar çok büyük olduğundan, davranışsal benzerlikleri belirlemek için genellikle idari sınırların göz ardı edilmesi tercih edilir.

Bu, neden var olmayan standart bir Avrupalı ​​tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak yerine, coğrafi olarak birbirinden uzak olsalar da özdeş olan hedefleri belirlemek için bölgesel tüketimde yakınlığın aranması gerektiğini açıklıyor. Firmalar, tüketicilerin uygulamalarına güvenerek, bir pazar segmentinin coğrafi çapasını temsil ettikleri için pazarlama açısından daha anlamlı olan alanları belirleyebilirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir