Coğrafi Fiyatlandırma – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Coğrafi Fiyatlandırma – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

7 Ekim 2022 Opsiyonel ürün fiyatlandırması Pazarlamada fiyat Stratejileri Promosyon fiyatlandırma Nedir 0
Ticaret Disiplini

Davranışlarda ve Beklentilerde Farklılaştırılmış Talep

Haritacılık görüntüsü temelinde, yerel coğrafi verilerin, bir talep bölümlendirme kriteri olarak kullanılabilecek temel bir bilgi parçası olan mekansal konuma bir katman üst üste eklendiği düşünülebilir.

Mekânsal konum (x,y), eve teslim ile ilgili nakliye maliyeti gibi yukarıda bahsedilen değişken maliyetlerin belirlenmesini sağlayan temel anahtardır. Bu konum, davranışların önemli bir belirleyicisidir ve özellikle bir mağazaya ulaşmak için kat edilmesi gereken mekansal ve zamansal mesafenin ticaret alanı için yapılandırıcı bir değişken olduğu iyi bilinmektedir.

Konum ayrıca bir müşterinin istatistiksel, idari veya ticari kuruluşlarla bağlantı kurmasını sağlar. Esas olarak başka bağlamlarda kullanılma avantajına sahip olan bu varlıklar, bir yandan hedeflerin davranışının daha iyi istatistiksel olarak anlaşılmasına ve diğer yandan bilinen diğer değişkenler yoluyla genellemeler gerçekleştirmenin bir yolunu sağlar. 

Böylece, bir blok, bir sokak, bir kasaba, bir mahalle veya bir ilçe düzeyinde davranışları toplamak ve karşılaştırmak mümkündür, tıpkı tüm bunların posta dağıtım yolu düzeyinde yapılabileceği gibi.

Ev adresi ile gösterilen kalıcı konuma ek olarak, bir araçta cep telefonu veya GPS sistemi bulundurma ile ilgili anlık konum ile yeni perspektifler açılır. Anında teslim edilen bilgiler böylece coğrafi ortamı hesaba katabilir: örneğin, yakındaki bir mağazadan bir promosyon teklifinin iletilmesi gerekir.

Coğrafi bilgi, satın alma davranışlarının segmentasyonu için değerli bir anahtar olarak kendini göstermektedir. Fransa’nın kuzeyi ve güneyi arasında yemeklik yağ ve margarin tüketiminin çok farklı olması veya kentsel tüketimin kırsal topluluklardan farklı olması okuyucuyu şaşırtmayacaktır.

Davranışın yukarı akışında, belirli özelliklere verilen tercihler veya ağırlık da, ya etnik grupların yerleşmesi nedeniyle ya da belirli nüfus sektörlerinin yaş grubu, maaş veya eğitim açısından yoğunlaşmasının bir sonucu olarak yerelleştirilir. Lezzet denilince akla hemen gelen değişkenlerden biri ise, örneğin yüksek tüketimli ürünlerin fiyat esnekliğinin düşük gelirli bölgelerde daha yüksek olduğundan da bahsedilebilir.

Talebin Segmentasyon Kriterleri

Farklı coğrafi seviyeler, broşürlerin seçici dağıtımıyla eylemlerin doğrudan uygulanmasına izin veren doğrudan operasyonel kriterler oldukları için müşteri segmentasyon kriterleri olarak hizmet edebilir.

Coğrafi bilgi, ürünlerin değerlendirilmesinde kültürün etkisini de karakterize edebilir. Gerçekte, değerin bir kısmı, kendisi geçici faktörlerden (bir reklam kampanyası) veya kalıcı faktörlerden (marka, menşe ülke vb.) etkilenen bir ürünün imajına bağlanabilir. Ülkenin veya menşe bölgesinin kültürel yorumu, imaj üzerinde olumlu bir değerleme etkisine sahip olabilir veya tam tersine, bir boykot durumunda olduğu gibi, devalüasyona ve hatta ürünün reddedilmesine yol açabilir.


Opsiyonel ürün fiyatlandırması
FİYATLANDIRMA stratejileri
Pazarlamada fiyat Stratejileri
Promosyon fiyatlandırma Nedir
Fiyatlandırma nedir
Fiyatlandırma türleri
Yeni ürün Fiyatlandırma Stratejileri
Psikolojik fiyatlandırma


Bu nedenle coğrafi boyut, fiziksel ve bilgisel özellikleri farklı şekilde değerlendirerek, farklılaştırılmış bir talep yoluyla fiyatlandırma politikasını baskın bir şekilde etkiler.

Mekânsal boyut ayrıca, farklı davranış ve beklentiler gibi stratejik avantajları, uygulamaya ilişkin taktiksel avantajlarla birleştirdiği için çok iyi bir bölümleme değişkenidir. Fiyatlandırma politikasının üçüncü belirleyicisi olan rekabetin eylemleri/tepkileri de coğrafi boyuttan doğrudan etkilenmektedir

Yarışmanın Coğrafyası

Coğrafya, rekabetçi evrenin bileşimi aracılığıyla rekabet boyutuna dokunur. Piyasaların artan küreselleşmesi, çok sayıda sektörü “uluslararası rekabet gücü” olan sektörler haline getirdi. Bu evrime, coğrafi boyutun öneminin azalmasına yol açacak yeni bir doktrin, “evrensel standardizasyon” olarak kendini dayatır görünen şey hakkında önemli tartışmalar eşlik etti.

Ürünlerin standardizasyonunun sağlanmasında çok sayıda faktör bir araya gelir: pazarların entegrasyonu ve ulaşım sistemlerinin küreselleşmesi, farklı aktörler tarafından olumlu karşılanmıştır; Hem iç piyasada hem de yurtdışında uluslararası rekabetin artması, ölçek ekonomilerine yönelik araştırmaları teşvik eder.

Bununla birlikte, birçok olası seçenekten yalnızca birini oluşturduğundan, standardizasyonun kaçınılmaz olduğu sonucuna varma konusunda dikkatli olunmalıdır. 1980’lerde bir standardizasyon stratejisinin başarısı için tüm sektörlerde doğrulanmamış üç ana hipotez gerekli görünüyordu.

Uluslararası düşük fiyat stratejileri

Birkaç yıl sonra, düşük fiyatlara dayalı tek fiyat stratejisinin yeri, uluslararası boyutta iyi kurulmuş gibi görünüyor. Bu seçenek, özellikle dağıtımcının stratejilerinin yanı sıra dağıtım ticari adlarının küreselleşmesiyle daha fazla teşvik edilen rekabet tarafından destekleniyor gibi görünüyor.

Aslında, daha önceki yazarların analizlerinin özellikle üretici ve tedarikçi perspektifiyle ilgili olduğu, ikinci yazarınkinin ise bir dağıtım analizi sağladığı görülmektedir.

Tüketim malları için ve daha genel olarak üreticiler ve perakendeciler arasındaki ilişkilerin ikincisi lehine evrimi, her pazardaki rekabet analizinin evriminde ve bundan kaynaklanan fiyatlandırma politikası seçiminde belirleyici olmuştur. 

Maliyetlerin, talebin veya rekabetin bir fonksiyonu olsun, fiyat belirleyicileri coğrafi boyuttan etkilenir. Ancak, bu boyut, uluslararası ifadesinde mekansal boyutun fiyatlandırma politikasının ayrılmaz bir parçası olması anlamında, fiyatlandırma politikası ile daha da sıkı bir ilişki sürdürmektedir.

Coğrafi Fiyatlandırma Politikaları

Fiyat sabitleme, aşağıdaki üç temel bileşeni dikkate alarak önceden belirlenmiş ilkelere bağlıdır: maliyetler, talep ve rekabet durumu. Uluslararası boyut, bu seçimi yurtdışında seçilen dağıtım veya yer politikalarıyla ilgili olarak dengeler.

Uluslararası stratejinin diğer bileşenlerinin örneğini takip ederek, fiyat, ya küreselleşme arayışına bağlı standardizasyon seçeneğinde ya da çok-yerli yaklaşımda uyum endişesi ile tasarlanabilir.

Çoklu yurt içi stratejiler, birçok işletme için giderler üzerine kuruludur ve bu durumdaki her iki işletmeden biri için, iç piyasada marjlar uluslararası piyasaya göre daha yüksektir. Fiyat sabitlemede talebi dikkate almaktan yana olan firmaların bildirdiği temel neden, her üç vakadan ikisinde markalarının prestijidir.

Üç nokta geliştirilecektir: ihracat fiyatlandırmasının özgüllüğü, uluslararası fiyatlandırma politikası kararları ve paralel ithalat gibi sınırların varlığından kaynaklanan etkilerin yönetimi gerekir.

İhracat fiyatlandırma politikalarının özgüllüğü

Uluslararası fiyatlandırma politikasının geniş seçenekleri, nakliye maliyetlerinin entegrasyonu ile ilgilidir. İhracatta fiyatlar, temel sözleşmelerde ve dolayısıyla işlemle ilişkili parasal maliyetlerin (ulaşım) ve parasal olmayan maliyetlerin (gümrük geçişi) paylaşımında spesifiktir. Bir sınırın aşılması, ortaya çıkabilecek belirsizlikler ve anlaşmazlıklar ile birlikte, fiyatların ifadesinin sözleşmeye dayalı bir normalleşmesini zorunlu kılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir