Çok Modlu Taşımacılık – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Modlu Taşımacılık – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Eylül 2022 İntermodal TAŞIMACILIK Multimodal ne demek Tek Modlu taşımacılık 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Çok Modlu Taşımacılık

Çok modlu taşımacılığın güçlü gelişimi veya seyahatin varış yeri veya amacına bağlı olarak farklı ulaşım modlarının alternatif kullanımı görülebilir. Gezginlerin profili gelişti.

Yöneticiler ve çalışanlar geleneksel olarak en uzun mesafeleri kat ettiler, ancak işçi sınıfı seyahati büyük ölçüde arttı ve yöneticilerin ve çalışanların seyahatine yaklaşıyor. Ayrıca, ehliyet sahibi kadınların oranı ve çok araçlı hanelerin gelişmesi, özellikle hanehalkı alımlarında önemli bir rol oynamaya devam eden kadınların hareketliliğini artırmıştır.

Uzayda ve zamanda yolculukların genişlemesi ve bireysel ulaşımın çoğalması göz önüne alındığında, postfordian bir modele yol açan bir ford modeline (herkesin aynı anda aynı yolculuğu yaptığına göre) tanık oluyoruz gibi görünüyor. her bireyin kendi ritminde hareket ettiği, artık belirli zamanlarda değil, anın fırsatlarına yanıt verdiği yer.

Diğer bir deyişle, tüketiciler alışverişlerini evlerine veya işyerlerine yakın bir yerde ya da belirli bir zaman diliminde yapmak zorunda değildirler. Mağaza seçimi daha çok fırsata göre yapılır: insanlar büyük bir perakende mağazasında alışveriş yaparlar çünkü o yoldadır ve tam o anda orada duracak zamanları vardır.

Hareketliliğin yoğunlaşması ve giderek karmaşıklaşan doğası, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümlerin bir kombinasyonundan kaynaklanmıştır. Bu yeni hareketlilik, her şeyden önce yüksek hızlı taşımacılığın (RER – bölgesel ekspres ağlar, TGV yüksek hızlı trenler, hava taşımacılığı ve otoyollar) gelişmesinden kaynaklanmaktadır.

Böylece, uzaktaki şehirler artık kuş uçuşu kadar yakın olan şehirlere göre daha kolay erişilebilir hale geldi. Tüketici hareketliliğini destekleyen ulaşım araçlarına bağlı faktörlere otomobilin hızla yayılması ve iki arabalı hanelerin artması eklenmelidir.

1981’de sadece %18’e kıyasla, 1998’de Fransız hanelerinin %30’unun en az iki arabası vardı. Ailelerin iki veya daha fazla arabası olduğu gerçeğinin hareketliliğin hem nedeni hem de sonucu olarak düşünülmesi gerektiği belirtilebilir.

Hareketliliğin yoğunlaşması ve giderek karmaşıklaşan doğası, aynı zamanda, kadınların iş piyasasına gelişi ve yeni çalışma biçimleridir(haftada 35 saat, siber işler, düzenlenmiş programlar, sürekli çalışma günü vb.). Yeni mekânsal davranışlar, aynı zamanda “banliyöleşmenin” gelişmesiyle de açıklanmaktadır (şehirlerin az çok uzak ve ayrı banliyölerin oluşumuyla geleneksel sınırlarının ötesine genişlemesi).

Ayrıca, zihniyetlerdeki bir evrimi not etmek önemlidir. Ulaşım artık eskisi kadar olumsuz algılanmıyor. Daha büyük bir özerkliğin ve bireysel özgürlüğün işareti olarak kabul edilir. Günümüz toplumunun değerlerini temsil eder. Ulaşım artık sadece bir faaliyete, bir yere veya bir işleve ulaşmanın bir yolu değil, aynı zamanda kendine has nitelikleri olan bir zaman ve faaliyet haline geldi.

Bu yeni ulaşım araçlarıyla bağlantılı sorunları ele almadan önce, tüketici davranışının modellenmesine yol açan geleneksel yaklaşımları gerçekten anlamak önemlidir. Bu modeller, yukarıdaki açıklamaların bazılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için tasarlandı ve hem yerçekimi yasasıyla benzerlik hem de göreceli fayda ölçüsüyle bağlantılı çekim modellemesi üzerine kuruldu.

Bugün en azından kısmen korunan en basit fikir, tüketicinin mekansal davranışının Newton’un evrensel çekim fenomenine benzetme yoluyla modellenmesiyle ilgilidir: kronolojik sırayla, yerçekiminin perakende yasasıdır ve bunu diğer modelleme girişimleri izler.

Bu aslında bir müşteri “stoğunun” ele geçirilmesi anlamına gelir ve en geleneksel yaklaşımı oluşturur. Belirli bir coğrafi bölgede yaşayan bir müşteri stokunu çekmekten ibarettir. Genel olarak iki kavram ayırt edilir: deterministik kavram ve olasılık kavramı. Belirleyici modeller, tüketiciler tarafından yapılan seyahatlerin analizinden oluşturulmuştur.

Bu modeller, tüketicilerin belirli bir fayda fonksiyonuna göre bir mağazaya ilgi duyduklarını ve yalnızca en çok ilgi duydukları mağazayı ziyaret ettiklerini varsayar. Olasılık modelleri, bireylerin geçmiş davranışlarından veya deneysel prosedürlerden oluşturulur. Bir tüketicinin bu mağazayı sık sık ziyaret etme olasılığını belirleyen bir fonksiyona göre tüketicilerin bir mağazaya ilgi duyduğunu varsayıyorlar.


Multimodal ne demek
İntermodal ve multimodal TAŞIMACILIK Farkları
Kombine TAŞIMACILIK
İntermodal TAŞIMACILIK
Tek Modlu taşımacılık
Kombine TAŞIMACILIK Nedir
Multimodal taşimacilik örnekleri
İntermodal taşımacılık Nedir


Deterministik Kavram

En basit mağaza seçimi modeli, en yakın merkez hipotezi üzerine kuruludur. Perakende yerçekimi yasasının özünde yer alan ve merkezi yerler teorisinde tekrar ele alınan bu öncül, tüketicinin aranan mal ve hizmetleri sağlayan en yakın kasabaya (veya satış noktasına) uğramasını şart koşar. Mekânsal davranış, tüketicinin katedilen mesafeyi en aza indirmeye çalıştığı bir optimizasyon biçimi olarak açıkça tanımlanır.

En yakın merkezin bu önermesinin geçerliliğini farklı durumlarda (şehir içi ve şehirlerarası yolculuklar) test etmeye yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu yaklaşım, mağaza sayısının sınırlı olduğu, bölgenin seyrek nüfuslu olduğu ve ulaşımın sınırlı olduğu (özellikle kırsal bölgelerde veya gelişmekte olan ülkelerde) dışında çok fazla ampirik destek almamıştır.

Bu çalışmaların sonuçları, mesafenin açıkça tüketici seyahatini açıklamada önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Ancak modelle elde edilen tahminlerin zayıflığı, bu kavramın daha gerçekçi bir şekilde ortaya konulması gerektiğini düşünmeye zorlamaktadır.

Bu öncülün temel sınırlaması, uzamsal davranış yalnızca uzamsal yakınlıkla açıklandığından, ilkel karakterinde yatmaktadır. Bu değerlendirmeler, mekansal kayıtsızlık kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Psikolojide kullanılan “sadece fark edilebilir mesafe” ifadesinden yola çıkarak, mekansal kayıtsızlık ilkesi, tüketicinin mutlaka en yakın mağazayı seçmediğini, ancak başka bir mağazaya ulaşmak için gereken marjinal maliyetin minimum olduğu bir mekansal kayıtsızlık bölgesinin var olduğunu varsayar. 

Bu nedenle, daha uzak bir mağazaya yapılan ziyaret, mesafe farkı kişi tarafından algılanmadığı sürece merkezi yerler ilkesiyle çelişmez.

Kavramsal bir bakış açısından, uzamsal kayıtsızlık, tüketici seyahatini incelemek için daha tatmin edici ve gerçekçi bir analiz çerçevesi sunar. Mekânsal kayıtsızlık kavramının temel nedeni, bireyler tarafından yapılan yolculukların mutlak mesafeye değil, diğer alternatifler arasındaki göreceli mesafeye bağlı olduğu fikrini ortaya koymaktı.

Ancak, operasyonelleştirmenin zorlukları, kullanımını sınırlamıştır. Ayrıca, mekansal kayıtsızlık ilkesi, davranışların optimizasyonu ve kat edilen mesafelerin minimizasyonu çerçevesinde kalır.

Son olarak, tüketicilerin mağaza seçiminde mesafe oldukça önemli olsa da, hangi tüketicilerin en yakın mağazaya uğradığı fikri çok basit görünüyor. Tüketici seyahatini anlamak için diğer değişkenlerin dikkate alınması gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir