İKİ MODERN PLAGU – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İKİ MODERN PLAGU – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

6 Ocak 2021 0

İKİ MODERN PLAGU – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

PROBLEM 8-34
20 farklı enlemdeki yerlerde yaşayan rastgele seçilmiş 100 kişiyi test ettiğimizi varsayalım (deneyde toplam 2000 kişi için). Sonuçları dağılım grafiği olarak işliyoruz. Enlem bağımsız değişkendir. X Sendromu sergileyen kişilerin yüzdesi bağımlı değişkendir. Sonuç Şekil 8-14’te gösterilmektedir. Biri bir hipotez ortaya koyuyor: “Ekvatora yaklaşır veya uzağa giderseniz, X Sendromu geliştirme riskiniz değişmez.” Bu ne tür bir hipotezdir?

Bir başkası “Şekil 8-14’e bakın. Açıktır ki, ekvatora yakın yaşayan insanlar, Ekvatordan uzakta yaşayan insanlardan daha sık X Sendromu yaşarlar. Ekvatora yaklaşırsanız, Sendrom X geliştirme riskinizin artacağına inanıyorum. “‘Bu ne tür bir hipotez? Üçüncü bir kişi, ” Dağılım grafiği, ekvatora yakın yaşayan insanların daha büyük bir kısmının, ekvatordan uzakta yaşayanlara kıyasla X Sendromuna sahip olduğunu gösteriyor. Ancak bu mantıksal olarak, ekvatora yaklaşırsanız, burada kalmanıza veya ekvatordan daha uzağa gitmenize kıyasla X Sendromu geliştirme riskinizin daha yüksek olduğu anlamına gelmez. ” Bu ne tür bir hipotezdir?

ÇÖZÜM 8-34
İlk hipotez, boş bir hipotez örneğidir. İkinci ve üçüncü hipotezler, alternatif hipotezlerin örnekleridir.

PROBLEM 8-35
Problem 8-34’teki ilk hipotezi desteklemek için kullanılabilecek bir argüman sağlayın.

ÇÖZÜM 8-35
İlk hipotez şudur: ” Ekvatora yaklaşırsanız veya uzaklaşırsanız, X Sendromu geliştirme riskiniz değişmez. ” Şekil 8-14’ün dağılım grafiği, yakınlarda yaşayan insanların olduğunu gösterir. ekvatorda, ekvatordan uzakta yaşayan insanlardan daha büyük oranda X Sendromu vardır. Ancak, X Sendromundan tek başına ikamet enleminin sorumlu olduğunu söylemek aşırı basitleştirmedir.

Sendrom, ekvator yakınlarında yaşayan çoğu insanın bilmediği, inanmadıkları veya hükümetlerinin almalarını yasakladığı önlemler alınarak önlenebilir. Amsterdam’da yaşıyorsanız ve X Sendromu hakkında bilgiliyseniz, yaşam tarzınızı değiştirebilir veya bir aşı yapabilirsiniz, böylece Singapur’a taşınırsanız, Sendrom X’e yakalanma riskiniz şu anda olduğundan daha fazla olmayacaktır.

Plague
Bubonic plague
Black Death plague
Bubonic plague nedir
Black Plague
1820 plague
Black Death 1331
Great Plague

PROBLEM 8-36
Problem 8-34’teki ilk hipotez nasıl test edilebilir?

ÇÖZÜM 8-36
Bir enlemden diğerine geçmenin, bir kişinin X Sendromu geliştirme olasılığını etkileyip etkilemediğini keşfetmek için, çeşitli belirli yerlerden diğer belirli yerlere taşınmış çok sayıda insanı test etmek gerekecektir. Bu test, orijinal deneyden daha karmaşık ve zaman alıcı olacaktır. Ek faktörler de devreye girecek.

Örneğin, taşındıktan sonra her bir kişinin yeni yerde ne kadar süre yaşadığını ve her bir kişinin ne kadar seyahat ettiğini (örneğin, istihdamla bağlantılı olarak) bulmamız gerekecek. Enlem değişikliğinin sadece yönü değil, boyutu da dikkate alınmalıdır. Amsterdam’dan Roma’ya taşınmakla Amsterdam’dan Singapur’a taşınmak arasında bir fark var mı? Diğer bir faktör, orijinal ikamet enlemidir. Amsterdam’dan Singapur’a taşınmakla Roma’dan Singapur’a taşınmak arasında bir fark var mı?

PROBLEM 8-37
Şekil 8-15, Sendrom X’i içeren varsayımsal anketimizde araştırılan 100 kişilik aynı 20 grup için verilerin dağılım grafiğini göstermektedir. Ancak, ekvatorun kuzey veya güneyindeki derece cinsinden enlem yerine, yukarıdaki metre cinsinden yükseklik deniz seviyesi, bağımsız değişkendir. Bu grafik bize ne anlatıyor?

ÇÖZÜM 8-37
Burada herhangi bir korelasyon görmek zor. Bazı insanlar, deniz seviyesinin üzerindeki bir yerin rakımı ile X Sendromu sergileyen insanların oranı arasında zayıf bir negatif korelasyon görebilir. Ancak diğer insanlar, arsanın sağ üst kısmındaki noktalar nedeniyle zayıf bir pozitif korelasyon görebilir. Gerçek korelasyonu belirlemek için bir bilgisayar kullanılmalıdır ve bulunduğunda, önemsiz olacak kadar zayıf olabilir.

PROBLEM 8-38
Birinin bir hipotezle öne çıktığını varsayalım: “Deniz seviyesinden daha yüksek veya daha alçak bir rakıma geçerseniz, X Sendromu geliştirme riskiniz değişmez.” Bu ne tür bir hipotezdir? Bir başkası şöyle diyor: ‘Bana öyle geliyor ki Şekil 8-15, ikamet eden nüfusta rakım ile X Sendromunun varlığı arasında zayıf ama önemli olmayan bir korelasyon gösteriyor.

Ama taşınmanın tehlikeleri konusunda sana katılmıyorum. Korelasyon 0’a eşit olsa bile bu verilerde görünmeyen faktörler olabilir; ve bu faktörlerden biri veya daha fazlası, deniz seviyesine göre çok daha yukarı veya aşağı hareket ederseniz, X Sendromu geliştirme yatkınlığınızı büyük ölçüde etkileyebilir. ” Bu ne tür bir hipotez?

ÇÖZÜM 8-38
İlk hipotez, boş bir hipotezdir. İkinci hipotez, alternatif bir hipotezdir.

PROBLEM 8-39
Ekvatorun kuzey veya güney enlemine karşı X Sendromu insidansını gösteren dağılım grafiği için en küçük kareler çizgisinin konumunu tahmin edin (Şekil 8-14).

ÇÖZÜM 8-39
Şekil 8-16, Şekil 8-14’teki noktalar için en küçük kareler çizgisinde “iyi bir tahmin” i göstermektedir.

PROBLEM 8-40
Şekil 8-17, korelasyonun zayıf, ancak negatif olduğu fikrine dayalı olarak, Şekil 8-15’teki noktalar için bir regresyon eğrisinde bir “tahmin” i göstermektedir. Bu “iyi bir tahmin” mi? Öyleyse neden? Değilse neden olmasın?

ÇÖZÜM 8-40
Şekil 8-17, Şekil 8-15’teki noktalar için bir regresyon eğrisinde “iyi bir tahmin” değildir. Burada “iyi tahmin” diye bir şey yoktur. Korelasyon en iyi ihtimalle zayıftır ve bilgisayar analizi olmadığında doğası belirsizdir.

Korelasyon ve Nedensellik
Bölüm 7’de öğrendiğimiz gibi, iki değişken arasındaki korelasyon doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi anlamına gelmez. İşte ilişki ve nedensellik içeren bazı problemler.

İKİ MODERN PLAGU

20. yüzyılın son birkaç on yılında ve 21. yüzyılın ilk yıllarına kadar, Amerika Birleşik Devletleri’nde yetişkin başlangıçlı diyabet (kısaca AOD diyelim) insidansında dramatik bir artış oldu. Bu, vücudun kandaki glikoz miktarını düzenleyen problemler geliştirdiği bir sendromdur. (Glikoz basit bir şeker şeklidir ve önemli bir vücut yakıtıdır.) Aynı dönemde obezite (aşırı kilo) görülme sıklığında da artış olmuştur. Bilim adamları ve doktorlar, burada işleyen sebep-sonuç ilişkileri olduğundan uzun zamandır şüpheleniyorlardı, ancak kesin mekanizmalar tartışılıyor.

PROBLEM 8-41
Fazla kilolu yetişkinlerin, aşırı kilolu olmayan yetişkinlere göre AOD’ye sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Aslında, bir kişi Amerika Birleşik Devletleri popülasyonundan rastgele seçilirse, obezitenin boyutu arttıkça o kişinin AOD’ye sahip olma olasılığı artar. Bu ne tür bir ilişki?

ÇÖZÜM 8-41
Obezite, AOD ile pozitif olarak ilişkilidir. Daha kesin olmak gerekirse, Mn belli bir boy, cinsiyet ve yaştaki bir kişi için kilogram cinsinden normal kütle olsun ve Ma, kişinin kilogram cinsinden gerçek kütlesi olsun. Daha sonra, rastgele seçilen bir kişinin AOD’ye sahip olma olasılığı, Ma / Mn değeriyle pozitif olarak ilişkilendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir